3 juni: Experts stellen mobiliteitsmanifest voor

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

3 juni: Experts stellen mobiliteitsmanifest voor

Mobiliteit is in onze provincie een grote uitdaging. Via projecten als VLOT Vlaanderen en Regionet zet ik me in om met allerlei partners actief oplossingen uit te werken om de bereikbaarheid in onze provincie te verbeteren. Een interessant initiatief dat ook inzet op duurzame mobiliteit is het mobiliteitsmanifest 2.0 dat op 3 juni door de Vereniging voor Ruimtelijke planners werd voorgesteld.

De experts die hieraan meewerkten bogen zich over het vraagstuk hoe we ons vervoer en de ruimtelijke ordening moeten organiseren opdat het leefbaar blijft. Ze pleiten in het manifest voor een radicale omslag naar bereikbaarheid, nabijheid en leefkwaliteit.

Het recept hiervoor is ‘Transit Oriented Development’ of ‘mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling’. Een concept dat wereldwijd opgang maakt. Het principe is eenvoudig: plan toekomstige ontwikkelingen rond wonen, werken en diensten maximaal in op plaatsen die goed ontsloten zijn door kwaliteitsvol openbaar vervoer. Bijvoorbeeld een kinderopvang vlakbij het station of winkels en sociale voorzieningen bij belangrijke bushaltes. Zo worden verplaatsingen logischer, sneller en eenvoudiger. Door de nabijheid wordt de auto minder nodig en kunnen mensen met de fiets of te voet gaan.

Regionet Leuven als voorbeeld

Door ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in samenhang uit te werken, kunnen we een deel van de mobiliteitsproblemen opvangen. Volgens het mobiliteitsmanifest kan dit best door (stads)regionale samenwerking. Hierbij wordt naar Regionet Leuven verwezen als voorbeeld.

Ik stel met plezier vast dat de oplossingen die het mobiliteitsmanifest naar voor draagt geheel in de lijn liggen met wat het provinciebestuur in de visienota ruimte uitwerkt en wat we binnen het project Regionet Leuven trachten in de praktijk te brengen. We zetten in op hoogwaardig openbaar vervoer en we willen in de toekomst nieuwe ontwikkelingen hierop enten. Ik bekijk dit samen met partners als De Lijn, NMBS, de provincie en de verschillende stads- en gemeentebesturen.

Ik nam dan ook graag deel aan het debat gekoppeld aan de voorstelling van het manifest en feliciteer de initiatiefnemers met het mooie resultaat. Uiteraard zal ik me in de toekomst verder blijven inzetten voor het realiseren van duurzame mobiliteitsoplossingen.  

2016-06-07