Afscheid procureur des Konings Thierry Freyne

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Afscheid procureur des Konings Thierry Freyne

Op 1 oktober 2018 verlaat Thierry Freyne, de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, het parket. Het was een genoegen om vier jaar te mogen samenwerken met procureur Freyne. Zich informeren, wikken en wegen, beslissen en ervoor gaan, ondernemend met een sterke luisterbereidheid: dat zijn kwaliteiten die mij opvielen tijdens deze vier jaar samenwerken. De burgemeesters en de politie beamen dit.

Procureur des Konings Freyne startte in 2014. In 2016 vond de herstructurering en de verhuis van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde plaats. Met een participatieve ingesteldheid en met engagement nam hij deel aan overlegvergaderingen. Hij was steeds aanwezig op de zonale veiligheidsraden, waar zijn inbreng sterk geapprecieerd werd door de burgemeesters. De burgemeesters van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde zagen in procureur Freyne een partner: eindelijk iemand die een vervolgingsbeleid op maat van het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft ingevoerd. In de zonale veiligheidsraden werd er stevig gedebatteerd: over snelheidshandhavingsbeleid en tolerantiegrenzen; over nieuwe ontwikkelingen in het drugsgebruik, met name door jongeren; over cybercrime; over de ketengerichte aanpak van intrafamiliaal geweld; over GAS-wetgeving …

Samen met de lokale en federale politie werd binnen het arrondissementeel recherche overleg (ARO) heel wat gerealiseerd Volle agenda’s, veel discussies, veel verandering en veel vooruitgang:

  • een eenvormig beleid verkeer voor het politieparket Halle en Vilvoorde;
  • ondersteuning van projecten voor onbemande camera’s en nummerplaatherkenning;
  • de taalkeuze in gerechtszaken en de impact op de wijze van strafrechtelijk optreden;
  • invoeren van recherchemanagement: een draaiboek Halle-Vilvoorde, geïnspireerd door het protocol ‘geïntegreerde recherche gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen’;
  • het gebruik van standaardprocessen-verbaal in Halle-Vilvoorde, naar het model van arrondissement Leuven.

Daarbovenop kwamen de problematiek van de radicalisering, de Syriëstrijders, de aanslag van 22 maart 2016, het Kanaalplan. Ook daarvoor heeft procureur Freyne zich steeds geëngageerd. Hij was dagvoorzitter van de drie geslaagde studiedagen  (2015-2016-2017) in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) rond de ‘Ketengerichte aanpak van radicalisering in België’. Hij was een grote waarde voor deze studiedagen.

In onze provincie Vlaams-Brabant hebben we steeds gevraagd naar een zelfstandig Openbaar Ministerie in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Als provinciegouverneur heb ik daar vanaf 1995 voor gepleit. Toen het parket Halle-Vilvoorde bijna twintig jaar later werd opgericht, in 2014, heeft procureur Freyne daar de perfecte invulling aan gegeven. Vanwege de bestuurlijke overheid is dat bijzonder sterk geapprecieerd. We hebben goed samengewerkt. Er zijn grote stappen vooruit gezet in het strafrechtelijk beleid van het arrondissement Halle-Vilvoorde. We hopen dat we in de komende jaren in die zin verder kunnen gaan.  

2018-09-27