Amsterdam als inspiratie voor Smart Regions Smart Cities

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Amsterdam als inspiratie voor Smart Regions Smart Cities

Op vrijdag 8 juni nam ik deel aan de studiereis naar Amsterdam  met als thema Smart Regions en Smart Cities. Deze studiereis werd georganiseerd door het provinciebestuur als onderdeel van het digitale jaar en sloot helemaal aan op de toespraak die ik vorig jaar hield voor de provincieraad met als titel ‘De lokroep van smart city/smart region’.

Data voor slimme mobiliteit

Samen met gedeputeerden en medewerkers van de provincie en vertegenwoordigers van de lokale besturen bezochten we ’s morgens de Johan Cruyff Arena. Daar kregen we een toelichting bij het Smart City-beleid van de stad Amsterdam en een inkijk in hoe de Johan Cruyff Arena gebruik maakt van data voor haar energiebeheer en het omgaan met grote aantallen bezoekers.  Met data en ‘smart’ oplossingen worden tienduizenden bezoekers op één avond zo veilig en snel mogelijk van en naar het stadion en de omliggende concerthallen geloodst.  In de namiddag bezochten we projecten rond slimme mobiliteit, de circulaire stad en sociale digitale innovatie.

Samenwerking vereist voor Smart Regions

Er vielen heel wat parallellen te trekken met wat ook al bij ons gebeurt. De sleutelfactoren tot succes in Amsterdam zijn mijns inziens  die waar ik het ook al over had in mijn toespraak voor de provincieraad. In de eerste plaats de nood aan voldoende schaalgrootte. Zelfs een wereldstad als Amsterdam werkt samen met de omliggende regio voor haar smart beleid, wat neerkomt op een gebied met ongeveer twee miljoen inwoners. Het is dus van belang dat we ook in Vlaams-Brabant samenwerken om een smart region te vormen.

Ten tweede heeft  de stad voor haar smart toepassingen consequent volgende werkwijze gevolgd: analyseren, doelstellingen en resultaten bepalen. Daarna kijken welke data er voorhanden zijn en welke toepassingen ontwikkeld moeten worden om die doelstelling te halen. Data en technologie zijn steeds slechts middelen om het doel te bereiken:  een menselijke en leefbare maatschappij.  Bij voornoemd proces worden burgers en gebruikers steeds betrokken, ook bij de analyse van het probleem en het bepalen van de doelstellingen.

Ruimte voor experimenten

Tot slot heeft Nederland wel een stapje voor op ons: men durft er gemakkelijker en sneller experimenteren.   We bezochten experimenten met een lokale smart grid (slim energienetwerk) die bij ons nog niet mogelijk zijn.   

Als deze stappen en randvoorwaarden  gevolgd worden, dan zie je in praktijk dat ook voor lokale besturen de digitale transformatie heel wat kansen biedt. Na het bezoek aan Amsterdam blijft mijn overtuiging  dat Vlaams-Brabant hierbij een stimulerende sleutelrol kan spelen door samenwerking en bundeling van de inspanningen.

2018-06-11