Astrid Pollers legt eed af als burgemeester van Herent

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Astrid Pollers legt eed af als burgemeester van Herent

Op maandag 5 februari legde Astrid Pollers de eed af als nieuwe burgemeester van Herent in het provinciehuis.

Astrid Pollers neemt het mandaat van burgemeester over van Maria Schouteden. Maria Schouteden heeft per brief van 21 november 2017 haar ontslag ingediend bij de minister.

Een nieuwe akte van voordracht voor kandidaat-burgemeester Astrid Pollers werd op 13 december 2017 afgegeven op het kabinet van de provinciegouverneur.

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft haar op 29 januari benoemd.

 

Astrid Pollers is geboren op 26 januari 1967 in Leuven.

Ze is gemeenteraadslid en was sinds 2013 schepen van cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, feestelijkheden en toerisme in Herent.

2018-02-05