Blauwalg op Mark in Tollembeek

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Blauwalg op Mark in Tollembeek

Verbod op drinkwater voor vee

Vandaag heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg waargenomen in de Mark in Tollembeek. Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier. Daarom wordt het gebruik van water uit de Mark als drinkwater voor vee verboden.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft vandaag blauwalg waargenomen op de Mark in Tollembeek. De blauwalg drijft op het water. Als de blauwalg bloeit en de drijflaag dikker wordt, vormt ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal en scheiden giftige stoffen af. In hoge concentraties zijn die schadelijk voor mens en dier.

Normaal gezien komt blauwalg enkel voor op stilstaand water van 20 tot 30 graden. Door de lage waterstanden is er nauwelijks stroming op de opgestuwde delen van de Mark. Daardoor ontstonden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Daarom is het vanaf vandaag verboden om drinkwater voor vee op te pompen uit de Mark in Galmaarden en in Herne.

Het verbod komt er bovenop het eerder uitgevaardigde verbod om water uit een onbevaarbare waterloop te capteren voor het besproeien van velden.

2018-08-16