Blijven ambitie en durf tonen voor nog minder verkeersslachtoffers

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Blijven ambitie en durf tonen voor nog minder verkeersslachtoffers

Naar aanleiding van het afgelopen Vlaams Congres Verkeersveiligheid en de voorstelling van de gunstige cijfers van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel voor 2016 [1] wil ik blijven pleiten voor het redden van mensenlevens op de openbare weg. Net nu mogen we niet rusten op onze lauweren maar volop ambitie tonen en blijven overleg plegen en samenwerken met alle betrokken overheden en organisaties.  Met hard en consequent werken aan verkeersveiligheid kunnen we nog veel doden en veel smart vermijden.

Nooit eerder minder verkeersdoden in Vlaams-Brabant

In de jaren ’90 vielen er in Vlaams-Brabant jaarlijks 120 tot zelfs 150 verkeersdoden. Door veel overleg en duidelijke maatregelen zijn er dat de jongste jaren minder dan 50. Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid zijn er 34 verkeersdoden gevallen in Vlaams-Brabant in 2016. Dat zijn 13 personen  minder die overleden zijn op de weg dan in het voorgaand jaar.  Ook het aantal letselongevallen daalde met 2,3% (van 3.366 naar 3.289) ten opzichte van 2015. In heel België waren er 83 verkeersdoden minder in 2016, een daling van bijna 13%.

Nederland en Scandinavische landen tonen de weg

Er vielen in Vlaams-Brabant vorig jaar in het verkeer 3 doden per 100 000 inwoners. Daarmee scoort Vlaams-Brabant samen met Antwerpen het beste van alle Vlaamse provincies. En toch vallen er in Vlaanderen in vergelijking met Nederland of de Scandinavische landen nog twee keer te veel verkeersslachtoffers. We moeten in Vlaanderen en Vlaams-Brabant nog veel beter kunnen.  

Ambitie tonen voor minder slachtoffers en meer verkeersveiligheid

Ik meen dat we moeten ambitieus genoeg zijn om de kloof met de sterk presterende Europese landen minder groot te maken.  Ik roep iedereen op om te kiezen voor het volgens mij beste beleid :

  • een verbeterde rijopleiding
  • verkeerslessen in school, ook in secundair en hoger onderwijs
  • systematisch doorgedreven handhaving van de snelheid
  • acties tegen rijden onder invloed
  • acties voor gebruik van de autogordel en kinderzitjes
  • respecteren van voorrang
  • goede verlichting bij fietsers
  • snelle inning van boetes
  • passende sancties voor overtreders

Ons doel in het vizier houden

We mogen ons doel voor ogen blijven houden: minder verkeersslachtoffers, minder ongevallen, minder storend verkeer.  Dus kiezen we volgens mij best ervoor om nog meer middelen vrij te maken voor verkeersveiligheid, sterker samen te werken over de bestuursniveaus heen, investeren in veilige infrastructuur, goede fietspaden- of wegen, vergevingsgezinde wegen en systematisch sensibiliseren, controleren en sanctioneren.
[1] Verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, terug te vinden op www.bivv.be/nl/verkeersveiligheid/verkeersveiligheidsbarometer

 

2017-03-22