BOB: laagste aantal positieve ademtesten ooit in Vlaams-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

BOB: laagste aantal positieve ademtesten ooit in Vlaams-Brabant

Uit de cijfers voor de eerste periode van de BOB-wintercampagne blijkt dat in Vlaams-Brabant het laagste aantal positieve ademtesten ooit is opgetekend. In Vlaams-Brabant voerden de lokale en federale politiediensten van 1 december 2017 tot en met 26 december 24.853 ademtesten uit op rijden onder invloed. Bij 469 testen of 1,9 % had de chauffeur te veel gedronken.

Bij deze controles op rijden onder invloed zijn er enkele opmerkelijke vaststellingen.

Meer controles, minder positieven

Door de jaren heen is het aantal controles op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant toegenomen. Als we de cijfers van 2014 tot en met 2017 bekijken, controleerde de politie in de BOB-wintercampagne 2013-2014 19.500 personen. In de jaren erna steeg het aantal gecontroleerde chauffeurs telkens. In 2016-20017 was er een piek van 29.550 gecontroleerde chauffeurs, deze winter waren er dus 24.850. Het aandeel aan positieve testen daalde in diezelfde jaren van 3,2% over 2,6% tot 1,9% deze winter.

1 op 10 ongeval met alcohol

Bij de a-selectieve controles ligt het aandeel aan positieve testen nog lager: 1,7 %. Dit staat in schril contrast tot de controles die worden uitgevoerd bij verkeersongevallen: 8,85% van de bestuurders betrokken bij een ongeval blaast positief.

Samenwerken voor meer verkeersveiligheid

Dit gunstig resultaat toont aan dat het zinvol is om met de politiediensten in Vlaams-Brabant in te zetten op de strijd tegen verkeersonveiligheid en dat de samenwerkingsverbanden en partnerschappen succes opleveren.

Provinciale controles op rijden onder invloed voortzetten in 2018

In 2018 blijven wij in Vlaams-Brabant de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed uitvoeren in de maanden maart, april, juni, september, oktober en december.

2018-01-10
Meer informatie: 

Lees meer over de BOB-campagne