CEPOL-seminarie Radicalisering – opportuniteiten voor preventie

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

CEPOL-seminarie Radicalisering – opportuniteiten voor preventie

Op woensdag 28 september 2016 hield ik in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse-Relegem de openingstoespraak  op het CEPOL[i]- seminarie over Radicalisering. Dit seminarie voor een internationaal gezelschap van verschillende politieambtenaren en actoren, handelde over het detecteren, erkennen en begrijpen van (vroege) signalen van radicalisering.

Ketengerichte en integrale aanpak van radicalisering

Hoe detecteer je signalen rond radicalisme, hoe beheer je informatie hieromtrent en dit zowel op lokaal als federaal,  bestuurlijk en gerechtelijk vlak. Hoe pakken de lokale besturen radicalisering aan? Hoe wordt een lokaal beleid uitgewerkt op basis van de genomen federale en regionale maatregelen?  Over welke tools beschikken de lokale besturen hiervoor ? Aangezien onze politieschool op dit vlak reeds een aantal vormingsinitiatieven heeft genomen (studiedagen ketengerichte aanpak) mocht ik deze delegatie verwelkomen.

Het probleem van radicalisering, vaak jongeren, stelt zich sterk in onze provincie Vlaams-Brabant. De recente aanslagen van 22 maart laatstleden in Brussel en in Vlaams-Brabant, op de luchthaven in Zaventem, en ook in Parijs november vorig jaar, tonen aan dat deze aanslagen gevoed werden door gewelddadig radicalisme van jongeren van bij ons.

Onze provincie kent het fenomeen van foreign terrorist  fighters (FTF), vooral in de stad Vilvoorde en in Machelen. De nieuwe omzendbrief FTF breidt de informatie inzake de doorstroming naar de lokale overheden en de lokale partners uit en systematiseert ze. Bovendien beschrijft de omzendbrief nauwkeurig hoe de federale en lokale diensten in de opvolging van de FTF nauwkeurig kunnen samenwerken.

Lokale Integrale Veiligheidscel is krachtig instrument

Een sterk instrument bij de doorstroming van informatie is het concept van de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)[ii] dat de burgemeesters oprichten. Het is de draaischijf bij uitstek voor de uitwisseling van informatie op het gebied van de grondbeginselen van gewelddadig radicalisme, extremisme en terrorisme. Dat LIVC is tevens de motor van een integrale aanpak van het fenomeen op lokaal niveau en stimuleert de eerstelijns-awareness en samenwerking.

Goede praktijken uitwisselen werkt inspirerend

Door onze ervaring in dit fenomeen werden verschillende sprekers van verschillende domeinen  (burgemeester, deradicaliseringsambtenaar, onderwijsverantwoordelijken, …) uitgenodigd om goede praktijken uit te wisselen en uit te leggen hoe er met dit fenomeen in ons land wordt omgesprongen.

De integrale aanpak van radicalisering vergt echter middelen en capaciteit waarover we niet altijd beschikken op dit moment. Ik pleit voor de ketenbenadering van overheden en organisaties met een goede afstemming en met een goede coördinatie, én met een sleutelrol voor het LIVC – de lokale integrale veiligheidscel - voor de informatievoorziening tussen de schakels.

Deze boodschap en de informatie-uitwisseling tussen collega’s werd enorm positief onthaald door de verschillende aanwezigen uit 23 EU-lidstaten én Zwitserland en ze keerden dan ook huiswaarts met een hoop ideeën en goede praktijken waarmee ze in hun thuisland aan de slag kunnen gaan.
[i] CEPOL= Contributing to European Police Cooperation through learning

[ii] LIVC = multidisciplinair lokaal overlegplatform inzake informatie-uitwisseling

 

2016-10-04