De criminaliteit in Vlaams-Brabant drastisch gedaald in 2015!

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

De criminaliteit in Vlaams-Brabant drastisch gedaald in 2015!

Politiediensten leveren goed werk, ondanks personeelsdruk

Vrijdag 15 april zaten we bijeen met het Provinciaal Veiligheidsoverleg en kregen we een overzicht van de criminaliteitscijfers. Daaruit blijkt dat er minder misdrijven worden vastgesteld, ook voor de types misdrijven waar de politiediensten prioriteit aan geven. Het totaal aantal feiten daalt van 2013 tot 2015 met bijna 10%. Daarmee zakt de criminaliteitsgraad tot 6,82 feiten per 1.000 inwoners. Dat is de laagste criminaliteitsgraad van alle provincies van België.

De woninginbraken  in  elke politiezone de hoogste prioriteit – verminderden in die twee jaren met 6,4%.  De inbraken in bedrijven en handelszaken dalen zelfs met 21,8%.

De voertuigdiefstallen lopen al sinds meer dan 5 jaar terug, het laatste jaar nog eens met 4,4%. De diefstallen uit of aan voertuigen dalen het laatste jaar met 31,8%. Het aantal fiets- en bromfietsdiefstallen is wel gestegen, met 7%.

Het aantal gauwdiefstallen daalt op 2 jaar tijd (2015 t.o.v. 2013) sensationeel: met 49,4%.

Het aantal drugsmisdrijven dat wordt vastgesteld, weerspiegelt eerder de activiteit ter zake van de politiediensten, dan de intensiteit van het fenomeen zelf. De vaststellingen voor het fabriceren van drugs stijgen met bijna 40% op twee jaar tijd (vooral cannabisplantages); die voor bezit en gebruik met 22%. In- en uitvoer en verkoop blijven de jongste jaren op eenzelfde, relatief laag niveau.

Het aantal vastgestelde feiten voor intra-familiaal geweld en het aantal zedenfeiten dalen in 2015, de eerste met 13,3% en de tweede met 6,5% (tegenover 2014).

Al deze cijfers wijzen op een duidelijke afname van de criminaliteit in Vlaams-Brabant. Dat is bemoedigend voor de politie, voor het gerecht en voor de burgemeesters. Het toont aan dat ze goed werk doen. De politie van Vlaams-Brabant blijft zich richten op een gemeenschapsgerichte politiedienstverlening en blijft zoeken naar grotere efficiëntie, met duidelijke prioriteiten. De lokale politie staat onder druk, omdat ze het moeilijk heeft voldoende politiemensen aan te werven en omdat ze vaak van hogerhand wordt opgeroepen voor steun aan nationale acties. Dat weegt op haar capaciteit om voldoende in te zetten op lokaal werk en prioriteiten. Toch is de politie erin geslaagd om de criminaliteit terug te dringen, ten goede van de Vlaams-Brabant bevolking. Dat verdient al onze appreciatie.

2016-04-19