De zomer is in aantocht….hou dan ook je buur te vriend

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

De zomer is in aantocht….hou dan ook je buur te vriend

Binnenkort is de zomer terug in aantocht. Tijd voor leuke feestjes, voor barbecues met familie en/of vrienden, of ’s avonds laat gezellig vertoeven in de eigen tuin. De zomer kan echter ook zijn eigen seizoensgebonden burentwisten met zich meebrengen. Wie dat goed aanpakt verwittigt zijn buren voor de mogelijke overlast. Of nodigt misschien ook zijn buren uit? Vaak is het dan ook fijn dat je voor praktische zaken bij diezelfde buren kan aankloppen.

Jammer genoeg leert de praktijk ons dat het contact tussen de buren niet altijd evident is. Burenconflicten komen voor in elke stad, in elk dorp, in elke straat. Ergernissen en problemen worden door buren vaak niet meer met elkaar besproken. Het probleem wordt dan ook niet opgelost waardoor conflicten kunnen escaleren.

Heb jij zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten maar lukt dit niet?

DAN KAN BURENBEMIDDELING JE HELPEN!

Hoe werkt burenbemiddeling?

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling  en schetst het probleem.  Neutrale burenbemiddelaars komen naar je verhaal luisteren en nadien nemen ze contact op met jouw buur en luisteren ook naar zijn verhaal.  Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Zo’n duurzame overeenkomst komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een opgelegde oplossing door politie, vredegerecht of rechtbank. Door het herstellen van de communicatie werkt burenbemiddeling ook preventief voor toekomstige conflicten.  

Basisprincipes van burenbemiddeling

Burenbemiddeling wordt gratis aangeboden.

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat elke buur bereid is om rond tafel te gaan zitten. De deelname zal dus gebaseerd zijn op ieders vrijwilligheid.

De bemiddelaar zal zich steeds onpartijdig opstellen en de inhoud van de gesprekken zijn vertrouwelijk.  De bemiddelaar waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden.

Hoe kan je beroep doen op burenbemiddeling?

Neem contact op met de dienst burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant:

2016-06-03
Meer informatie: 

E-mail: Burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Tel. 016-26 78 01

Meer informatie via de webpagina over burenbemiddeling