Felicitaties voor 25 jaar Regionaal Landschap Noord-Hageland

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Felicitaties voor 25 jaar Regionaal Landschap Noord-Hageland

Gisteren vierden we met een 150-tal aanwezigen het 25-jarig bestaan van het Regionaal Landschap Noord-Hageland. De setting kon niet beter zijn: de bloeiende boomgaard naast Huize Hageland – de thuisbasis van het regionaal landschap- en prachtig weer!

Het is 25 jaar geleden dat IGO Leuven en het toenmalige Natuur en Landschap (nu Natuurpunt) de koppen bij elkaar staken en een pilootproject opzetten dat de natuur en het landschap in het Hageland zou versterken. Het regionaal landschap was geboren. In de jaren die volgden is het regionaal landschap uitgegroeid tot een sterk overlegforum waarin alle gebruikers van de open ruimte elkaar vinden en samenwerken om de streek bio-diverser en mooier te maken.

Het regionaal landschap heeft samen met de inwoners, landbouwers en jagers kilometers haag en houtkanten aangelegd, honderden hoogstamfruitbomen, ruim 100 poelen en andere landschapsherstel of verfraaiingsprojecten in het landschap uitgevoerd. Ook het cultuurhistorisch erfgoed kreeg hierbij aandacht. Denken we bv. aan veldkappelen en kasteelparken. Daarnaast heeft het ook bijgedragen aan een mooi recreatief aanbod voor wandelen en fietsen. Door mensen in contact te brengen met het landschap en de natuur in de streek, leren ze dit beter kennen en koesteren.

In het strategisch project voor de Demervallei  wordt gewerkt aan waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie in de vallei. Volgens mij kunnen de regionale landschappen in de toekomst een grote rol opnemen om in het buitengebied uitvoering te geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Visienota Ruimte van de provincie.

Het provinciebestuur blijft de komende jaren verder de werking van de regionale landschappen ondersteunen en financieren. Ik wens het regionaal landschap voor de komende jaren evenveel aanstekelijk enthousiasme toe om Noord-Hageland verder op de kaart te zet ten als kwaliteitsstreek. En dat in goede samenwerking met alle overheden en doelgroepen!

2018-04-20