Gemeenschapsgerichte politiezorg in tijden van terreur

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gemeenschapsgerichte politiezorg in tijden van terreur

Sinds de politiehervorming breng ik jaarlijks gerechtelijke en bestuurlijke overheden, korpschefs en verantwoordelijken bij de lokale en federale politie en andere actoren die zich inzetten voor een kwaliteitsvolle geïntegreerde veiligheidsaanpak samen. Deze inspiratieontmoeting is een ideale gelegenheid voor onze partners om elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen.  Elk jaar bieden we een forum aan deskundige sprekers om dieper in te gaan op actuele veiligheidsvraagstukken.

Op de inspirerende ontmoeting van woensdag 10 mei in het Provinciehuis licht hoogleraar Jeroen Maesschalck van KU Leuven zijn visie op gemeenschapsgerichte politiezorg in tijden van terreur toe.

Elke dag moet de politie (lokaal en federaal) door capaciteitsdruk en de terreurdreiging keuzes maken. Wie waar inzetten? Hoeveel capaciteit gaat naar beveiliging en bewaking? Naar extra mankracht voor toezicht bij evenementen? Hoeveel kan men nog inzetten op gemeenschapsgerichte taken, op nabijheidspolitie of op preventie?

Prof. Jeroen Maesschalck reflecteert over dit spanningsveld in het licht van de visie voor de politie in 2025: ‘Een politie in verbinding’?

Zowel de harde als zachte aanpak tegen terrorisme houden risico’s in. Een goede mix van verschillende initiatieven is nodig. Hij benadrukt dat naast de veiligheidsdiensten, vele andere actoren (welzijn, onderwijs, jeugd, geestelijke gezondheidszorg) een rol moeten opnemen. Een vertrouwensband opbouwen met de vele lokale gemeenschapen rendeert omdat het leidt tot betere en meer informatie, en het de voedingsbodem voor radicalisering verzwakt. De burgemeester is de centrale figuur in de communicatie met lokale gemeenschappen. Ook die vormen van criminaliteit waar minderheden last van hebben (vb. racisme) moet men ernstig nemen. Dit alles biedt een tegenverhaal tegen de verleidingen van radicalisering, vanuit mensenrechten en gelijke kansen. Daarnaast roept hij op tot moedig politieleiderschap dat erkent dat medewerkers, en in het bijzonder de ‘street cops’, voortdurend met ambiguïteit worden geconfronteerd en hen ook echt ondersteunt bij het omgaan met die ambiguïteit. Een te sterk geloof in management- en andere modellen kan daarbij soms een hinderpaal vormen.

De gedrevenheid en welsprekendheid van de spreker werden gesmaakt door de 80 toehoorders.

2017-05-11