Gemeenten en gouverneur slaan de handen in elkaar tegen sluipverkeer

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gemeenten en gouverneur slaan de handen in elkaar tegen sluipverkeer

Auto’s die hun weg zoeken door woonstraten of langs lokale wegen, om de drukte en de opstoppingen op de snel- en hoofdwegen te vermijden. Veel gemeenten en inwoners klagen daar al jaren over, en terecht. Gemeentebesturen willen daar iets tegen doen, maar het is niet zo eenvoudig om dat op een goede en efficiënte manier aan te pakken. Nochtans wordt het steeds meer nodig om het sluipverkeer weg te houden waar het niet moet komen en terug te leiden naar de grote verbindingsassen.

In 2014 is werk gemaakt van een lijst van maatregelen die een gemeente of stad kan nemen om sluipverkeer tegen te gaan. Dit werd in fiches opgenomen die ter beschikking gesteld worden van de lokale besturen.

Vanaf januari 2015 hebben we de koppen samen gestoken met de gemeenten Zaventem, Herent, Kortenberg, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunde de gemeenten om maatregelen op te starten tegen sluipverkeer. Hiervoor kon beroep gedaan worden op de zogeheten ‘floating car data’. Dit zijn gegevens gebaseerd op de GPS-systemen van wagens en vrachtwagens. De data brengen in kaart van waar het verkeer komt en waar het naartoe gaat. Op basis hiervan kunnen we te weten komen of verkeer lokaal is of eerder sluipverkeer en het dus niet in een bepaalde woonstraat moet zijn.

De gemeenten hebben aan de hand van deze mobiliteitsdata een goed zicht gekregen op het verplaatsingsgedrag en de probleemsituaties op hun grondgebied. Dankzij deze concrete informatie kunnen gemeenten gericht maatregelen uitwerken.

Een deel van deze maatregelen is in 2015 al uitgetest in proefopstellingen. Op 11 april 2016 werd het pilootproject samen met de gemeenten en politiezones geëvalueerd.

De conclusie is positief:

-       Een aantal proefopstellingen krijgen alvast een permanent karakter: In Veltem werd in een paar straten eenrichtingsverkeer ingevoerd om sluipverkeer tegen te gaan tussen de N26 (Leuven-Mechelen) en de N2 (Leuven-Brussel). Kortenberg plaatste een camera in een woonstraat met uitzonderlijk plaatselijk verkeer om zo overtreders automatisch te kunnen beboeten.

-       Andere nieuwe maatregelen zullen in de komende maanden nog in voege treden: zo heeft Zaventem tractorsluizen aangekocht die eerstdaags geplaatst zullen worden. Op die manier kunnen landwegen voorbehouden worden aan landbouwverkeer en fietsers en wandelaars, maar niet meer door auto’s gebruikt worden om ‘binnendoor’ te rijden.

In andere gemeenten wordt nog verder onderzocht welke maatregelen bijkomend worden uitgewerkt. De gemeenten vonden de ondersteuning met de ‘floating car data’ alleszins zeer nuttig om hun beleid over sluipverkeer te onderbouwen. Ze hopen ook na afloop van dit pilootproject verder gebruik te kunnen maken van deze gegevens.

2016-04-21