Gouverneur steunt vrijwillige bemiddelaars

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gouverneur steunt vrijwillige bemiddelaars

Vanuit Vlaams-Brabant zijn we al meer dan 15 jaar de pionier in de ontwikkeling van het concept burenbemiddeling in ons land. Daarbij wordt vooral beroep gedaan op goed opgeleide vrijwillige burenbemiddelaars. Bij burenbemiddeling gaat het over twisten tussen twee buren. De afgelopen jaren worden we echter meer en meer geconfronteerd met een vraag naar BUURTbemiddeling, waar grotere groepen, wijken, verenigingen bij betrokken zijn. Deze studiedag focust op deze nieuwe vraag.

Tijdens de studiedag BUURTbemiddeling op donderdag 29 september 2016 wordt uit de doeken gedaan hoe de bemiddelingsmethodiek in deze buurtgebonden conflicten aan te pakken met het provinciale netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars, en de collega’s uit Leuven, Gent en Antwerpen. We steken ook ons licht op bij Erik Feekes, specialist ter zake uit Nederland, waar ze al langer met de methodiek vertrouwd zijn. Tenslotte zullen ook partners uit de buurtwerking, sociale huisvestingssector en de politie hun visie geven op de buurtbemiddelingen waar zij aan meewerkten.

Ik dank alle bemiddelaars voor hun belangeloze inzet en de tijd die zij offeren om hun medemensen te helpen kleine en grotere conflicten op te lossen. En alzo stap voor stap te werken aan een betere wereld.

2016-09-29