Gouverneurs bij de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gouverneurs bij de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden

Vandaag waren de gouverneurs te gast op de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement. We brachten een kort overzicht van de coördinatietaken die in 2017 door de gouverneurs werden opgenomen. De commissie wilde ingaan op lessen die kunnen worden getrokken uit het projectmanagement van samenwerkingsstructuren, zoals de bekkenbesturen of strategische projecten. De commissie vroeg ook om onze aanbevelingen voor de volgende bestuursperiode.

Streven naar samenhangend en duurzaam beleid

De coördinatieopdracht omvat een brede waaier aan projecten. De hoofdmoot situeert zich op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening en integraal waterbeleid. Het zijn thema’s bij uitstek waar verschillende overheidsdiensten elkaar moeten vinden om te komen tot een samenhangend en duurzaam beleid. En waar de sectorale belangen niet steeds compatibel zijn. De coördinerende en bemiddelende rol van de gouverneurs, als verbindingspersoon tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen, draagt ertoe bij dat partners elkaar vinden en samen naar oplossingen gezocht wordt. Niet verwonderlijk dat in heel Vlaanderen gouverneurs vaak het voorzitterschap opnemen van strategische projecten.

Regionaal samenwerken noodzakelijk

In de uitvoering van mijn coördinatieopdracht stel ik continu de nood vast aan afstemming en coördinatie. Het vraagt inspanningen van de betrokken diensten om van hun eigen eiland te komen en af te stemmen met collega-administraties. Ik heb in de commissie gepleit voor het behoud van regionale aanspreekpunten in de verschillende administraties. Dit moet toelaten gebiedsgericht samen te werken over administratiegrenzen heen.

2018-06-12