Grootschalige rampoefening op luchthaven Zaventem

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Grootschalige rampoefening op luchthaven Zaventem

Op zaterdag 2 december 2017 coördineerde ik samen met mijn dienst noodplanning, de Brussels Airport Company (BAC), de brandweer, de medische diensten, de federale politiediensten, de betrokken lokale besturen en Defensie de rampoefening op de luchthaven van Zaventem, uitgebaat door BAC.

Dit type rampoefening houden we om de twee jaar,  zoals voorgeschreven door het EASA (Europees agentschap voor luchtvaartveiligheid) en zoals beschreven in het BNIP (Bijzonder nood- en interventieplan).

Vliegtuig botst op pier  A

Het scenario verliep als volgt: Een geland vliegtuig botste zwaar tegen pier A, waardoor naast de passagiers in het vliegtuig ook de personen in de getroffen pier werden geëvacueerd.

In dit fictieve scenario vielen enkele slachtoffers en zaten meerdere personen, in het vliegtuig gekneld.  Door de botsing van het vliegtuig ontstond er een kerosinelek.

Testen van het nieuwe Bijzondere Nood- en interventieplan

Tijdens de rampoefening werden de effectieve werking getest van enerzijds de interne en

anderzijds de externe procedures alsook de inwerkingtreding van het (vernieuwde)

Bijzondere Nood- en interventieplan (BNIP). Om het scenario zo realistisch mogelijk te laten lijken, werd het merendeel van de acties live gesimuleerd, onder meer

door het gebruik van een oefenvliegtuig, rook, poppen als overledenen en vrijwillige figuranten al dan niet gekwetst. De oefening begon omstreeks 14.05 uur op het terrein, onmiddellijk daarna werd de fictieve provinciale fase afgekondigd. De oefening eindigde in de late namiddag. Dit uiteraard zonder impact op de operationele luchthavenactiviteiten.

Vlot verloop, evaluatie volgt

Waarnemers observeerden en evalueerden de acties. De bevindingen worden achteraf verzameld en gebundeld. Nadien wordt er een evaluatievergadering georganiseerd met alle verantwoordelijken van de verschillende interventiediensten. Volgens de eerste evaluatie ‘on the spot’ met alle deelnemers, verliep de oefening vlot en goed gecoördineerd.

2017-12-07