Herdenking Kitty Van Nieuwenhuysen in Beersel

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Herdenking Kitty Van Nieuwenhuysen in Beersel

Met verslagenheid vernam ik op dinsdagmorgen 4 december 2007 het droevige bericht dat de politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen als jonge politie-inspecteur overleed bij een niets ontziende gewelddaad in Lot. Sinds 2008 hielden we jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor Kitty samen met de huidige politiezone Zennevallei, de politieschool van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) en de gemeente Beersel. 

Op 4 december 2007 kreeg de lokale politie van Beersel in de ochtend een oproep voor verdachte handelingen in de Beerselsestraat in Lot-Beersel. De interventieploeg van dienst ging snel ter plekke, maar werd onmiddellijk beschoten door de daders. Bij deze interventie verloor de jonge beloftevolle politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen het leven en bleef haar collega Peter Van Stalle zwaargewond achter. Deze inspecteurs van de toenmalige politiezone Beersel kwamen mensen ter hulp die het slachtoffer waren van een overval in hun woonst.

Geweld tegen gezagsdragers en hulpverleners niet tolereren

Geweld tegen gezagsdragers ontmoeten we in vele vormen. Geweld tegen politie, geweld tegen hulpverleners (ambulanciers en brandweer) en tegen burgers mogen we in geen geval toelaten. Het komt de overheid toe om kordaat te reageren als (politie)mensen in hun fysieke integriteit worden aangetast. Straffeloosheid is niet aan de orde.

De opdracht van de politie om de bevolking te beschermen tegen criminaliteit is voor de maatschappij zeer belangrijk, maar kan politie ook in uiterst gevaar brengen. Ik apprecieer dan ook ten zeerste de beschermingsopdracht van de politie aan de bevolking.

Leren omgaan met geweld

Kitty Van Nieuwenhuysen kreeg haar opleiding in de politieschool van het PIVO en kenmerkte zich door haar ferm en kordaat optreden als het nodig was en overredingskracht en wijze benadering als het anders kon. Toch werd zij slachtoffer van blind en meedogenloos geweld.

Met de politieschool van Vlaams-Brabant investeerden wij fors in oefeninfrastructuur en ervaren opleiders-monitoren. Het tragisch voorval waarvan Kitty en Peter het slachtoffer werden is aanwezig in de introductiefilm geweldbeheersing en gevaren van het politieambt. In de politieschool van onze provincie wordt dan ook weer meer dan ooit aandacht geschonken aan een realistische en evenwichtige opleiding over het omgaan met geweld. Aspiranten leren niet alleen verdedigingstechnieken en gevechtstactieken maar leren ook omgaan met vuurwapens, manipuleren van de wapenstok. Ook leren de studenten van de politieschool geweld aanpakken door op de gepaste wijze te communiceren.

Symbolen van herdenking

Dit jaar herdachten we Kitty op een plechtig moment in Beersel samen met de Minister van Binnenlandse Zaken, de procureur des Konings, de korpschef van de politiezone Zennevallei en de burgemeester van Beersel. De oud-leerlingen van de klas AINP 14 van de politieschool sloten de herdenking af.

Ik wens mijn oprecht medeleven te betuigen ook namens de directie, opleiders en docenten, aspiranten in opleiding en medewerkers van het PIVO. Wij vergeten Kitty niet. In het PIVO is een klaslokaal naar haar vernoemd en werd een gedenkplaat geplaatst. Naast de hindernispiste waar Kitty zoveel op oefende werd een eik geplant. De eik werd gekozen wegens zijn ‘kracht’ en ‘nobelheid’.
De plek van aanplanting is symbolisch: zichtbaar, in het oog en zo nooit uit het hart.

 

2017-12-04