Hernieuwbare energie, een taak van ons allemaal

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Hernieuwbare energie, een taak van ons allemaal

Ik wil de gemeenten oproepen om samen het nodige te doen zodat we meer zonne- en windenergie kunnen winnen in onze provincie. In opeenvolgende klimaatconferenties is er een consensus gerezen over de noodzaak om de klimaatopwarming binnen de perken houden van  maximaal anderhalve graad celsius opwarming. Om die doelstelling te halen is een inhaalbeweging op vlak van hernieuwbare energie essentieel.

Minister Tommelein wil de kansen die er in Vlaanderen zijn voor hernieuwbare energie op korte termijn maximaal benutten. Via de zonnekaart kunnen burgers, bedrijven en overheden met één muisklik de meerwaarde van zonnepanelen op hun dak zien. Daarnaast worden de drempels weggewerkt om sneller en meer windturbines te kunnen bouwen. Om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te halen moeten er tegen 2020 immers minstens 280 windmolens bijkomen in Vlaanderen.

Het potentieel voor windenergie is in onze provincie beperkt: slechts 2,2% van het grondgebied Vlaams-Brabant komt in aanmerking voor de inplanting van windturbines. Dit lage cijfer valt voor een groot deel te verklaren door de zones van luchtvaartbeperking door de luchthavens van Zaventem en Beauvechain.

… En de gemeentebesturen

Momenteel zijn er 23 windturbines in Vlaams-Brabant gebouwd: 4 in Asse, 5 in Diest, 3 in Sint-Pieters-Leeuw/Beersel, 2 in Sint-Pieters-Leeuw, 2 in Lot, 3 in Kapelle-Op-Den-Bos en 4 in Halle. Er werden 57 windturbines vergund. De mogelijkheden voor windenergie in onze provincie zijn dan wel beperkt, maar zeker nog niet uitgeput. We willen de gemeenten die beschikken over interessante locaties voor windturbines aanmoedigen om samen en in dialoog met hun inwoners te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Het grootste aandeel hernieuwbare energie valt in onze provincie te rapen uit zonnepanelen en ondiepe geothermie. Vooral de meer verstedelijkte zones en industrieterreinen hebben door de vele daken alle kansen om in te zetten op zonne-energie. We bekijken momenteel hoe dit zo snel mogelijk kan. Ook hier willen we de gemeentebesturen vragen zich mee in te zetten voor de promotie van zonnepanelen.

Willen we de klimaatverandering tegengaan is de versnelde omschakeling richting hernieuwbare energie essentieel. Bij deze een warme oproep aan alle besturen om hier maximaal op in te zetten!

2017-03-21
Meer informatie: