Het nieuwe Malakoff-domein: niet in Rusland, maar in Lembeek

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Het nieuwe Malakoff-domein: niet in Rusland, maar in Lembeek

Ik opende gisteren samen met de burgemeester van Halle, Dirk Pieters en Patrick Huvenne, regiobeheerder van Agentschap Natuur en Bos het vernieuwde Malakoff-domein in Lembeek. Voor hengelaars en natuurliefhebbers biedt dit domein een mooie vernieuwde visvijver en een grote biodiversiteit. Bovenal is de vernieuwing van het Malakoff-domein een voorbeeld van goede samenwerking tussen diensten en instellingen, besturen en structuren.

Als gouverneur ben ik de verantwoordelijke voor de provinciale visserijcommissie, een overlegplatform van de hengelaars. Hengelen is een vorm van natuurbeleving, een vorm van waterbeheer, een volkssport ook.

Een provinciebestuur dient regionaal te verbinden – we zijn het bestuursniveau dat over de grenzen van verschillende gemeenten naar samenwerking zoekt. Zo is ook water een verbindend element dat ruimtelijke planning, ecologie en ontspanning verenigt. Water fungeert als aantrekkingspool in het landschap en als stek voor de hengelaars.

De vernieuwde vijver in het Malakoff-domein is prachtig: waar decennialang de vervuilde bedding van de Zenne nutteloos was, ligt nu een paradijs voor hengelaars en ornithologen. Met de realisatie van dit project gaan de versterking van natuurwaarden en natuurbeleving hand in hand.

De provinciale visserijcommissie investeerde in aangepaste vistrappen en in duurzame hengelsteigers in de middelste vijver.

De vernieuwing van het Malakoff-domein staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van het ‘Plan Boommarter’, een landschapsproject dat de ontwikkeling van een aaneengesloten groengebied ten zuiden van Halle nastreeft. Hiervoor werken ANB, stad Halle, Natuurpunt Halle, de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei samen.

De opening van het domein was een mooi en feestelijk moment van natuurvernieuwing en samenzijn.

2016-05-02