Initiatieven arbeidszorg blijven stimuleren met infosessie uitvoeringsbesluit

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Initiatieven arbeidszorg blijven stimuleren met infosessie uitvoeringsbesluit

Op 13 oktober keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit rond 'werk en zorgtrajecten' goed.

Ik hield op 20 december in het provinciehuis de afsluitende toespraak van de infosessie over dat uitvoeringsbesluit die we organiseerden samen met GTB vzw en de penhouders van de tender activeringszorgstrajecten (TAZ), doorstroomprojecten arbeidszorg (DAZ) en armoedetrajecten.

Arbeidszorg ligt me nauw aan het hart. Als voorzitter van de Rondetafel arbeidszorg (overlegplatform van alle sectoren die arbeidszorg organiseren) ben ik al een aantal jaren getuige van de ‘strijd’ die arbeidszorginitiatieven voeren in de poging een erkenning en financiering in de wacht te slepen.

Bevoegdheid verspreid over verschillende niveaus en overheden

En dat ging bijzonder traag. Maar dat is niet zo verwonderlijk. Arbeidszorg is immers heel complex. Het zit verspreid over verschillende bevoegdheidsdomeinen en verschillende bevoegdheidsniveaus. Het doet zich voor in verschillende sectoren: geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap, algemeen welzijnswerk, sociale economie. En verschillende overheden zijn er mee gemoeid: in de eerste plaats de Vlaamse overheid, zowel de minister van welzijn, als de minister van sociale economie en van werk; ook de federale overheid, omdat zij het beheer heeft van de uitkeringsinstellingen waarvan de arbeidszorgmedewerkers leven. Ook de provinciale en lokale overheden zijn betrokken.

Welzijn en werk moeten elkaar versterken

Niet te verwonderen dus dat arbeidszorg lange tijd een hete aardappel was waar niemand zich aan wilde verbranden en die dan maar werd doorgeschoven van de ene naar de andere. We zijn dan ook blij dat deze regering het uiteindelijk op zich heeft genomen om een regeling uit te werken, ten minste een begin van regeling.

Het huidige kader is niet helemaal wat de sector arbeidszorg had gewild. In brieven van de Rondetafel klaagden we een aantal pijnpunten aan: de onderfinanciering van AMA (arbeidsmatige activiteiten), de te sterke klemtoon op activering vanuit sociale economie, de schotten die er nog steeds zijn tussen werk en welzijn. Kortom, W² ≠ W + W. Een beleid waarin welzijn en werk elkaar versterken is niet gelijk aan een beleid van welzijn naast een beleid van werk.

Werk- en zorgpartners samenbrengen en blijven samenwerken

Toch is het belangrijk dat de mogelijkheden die met dit nieuwe kader worden geboden, worden benut. Daarom vonden we het belangrijk om de werk– en zorgpartners van onze provincie samen te brengen. We roepen hen op om de handen in elkaar te slaan. Wat betreft de samenwerking tussen werk en zorg kunnen we in Vlaams-Brabant zeggen dat we al veel gerealiseerd hebben.

Deze traditie van samenwerking moeten we verderzetten, want het is en blijft mijn overtuiging dat het gezamenlijk aanpakken van welzijns- en werkaspecten de enige garantie is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij die arbeidsmarkt en de maatschappij in zijn geheel te betrekken.

2017-12-20