Inspirerende ontmoeting over radicalisme en terrorisme met onze partners

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Inspirerende ontmoeting over radicalisme en terrorisme met onze partners

Sinds de politiehervorming breng ik gerechtelijke en bestuurlijke overheden, verantwoordelijken bij de lokale en federale politie en andere actoren die zich inzetten voor een kwaliteitsvolle geïntegreerde veiligheidsaanpak samen. De inspiratieontmoeting is een ideale gelegenheid voor onze partners om elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen.  Elk jaar bieden we een forum aan deskundige sprekers om dieper in te gaan op actuele veiligheidsvraagstukken. Dit jaar luisteren we naar imam Khalid Benhaddou en hoogleraar Rik Coolsaet om ons meer inzicht te geven in de achtergrond van de recente terreurdaden. 

De heer Coolsaet geeft o.a. les in de rechercheschool aan de federale gerechtelijke politie over het thema radicalisme. Hij bestudeert het terrorisme sinds 2001, met de uitgesproken bedoeling om dit fenomeen in (historisch) perspectief te plaatsen. De heer Coolsaet wijst op terroristische aanslagen in de jaren ’80 met de CCC, aanslagen in Noord-Ierland, in Madrid in 2004 en andere. Het gezamenlijk ingrediënt is ongenoegen ten opzichte van de samenleving die op een gewelddadige manier worden geuit. Pas in 2006 is de term radicaliseringsproces gevallen en onderzocht. 'Jongeren zeggen dat ze het gevoel hebben geen toekomst hier te hebben. Of dat nu terecht is of niet, er moet aandacht aan worden gegeven', zegt de heer Coolsaet. 'Wat werkt, is maatwerk, open staan om te praten met de jongeren, vertrouwen wekken en vooral perspectief bieden op werk en op een toekomst. Met andere woorden werken aan een inclusieve samenleving, niet enkel een veiligheidsdiscours voeren, ook werken aan welzijn.'

De heer Khalid Benhaddou, imam uit Gent, voorzitter van het platform van Vlaamse imams is door de Vlaamse minister van Onderwijs aangesteld als coördinator van een team islamexperts om radicalisering van moslimjongeren in het onderwijs tegen te gaan. De heer Benhaddou geeft vanuit zijn perspectief toelichting over de terreurdaden. Hij neemt de genodigden mee voor een snelle reis in de wereldgeschiedenis van de Islam en schetst de achtergrond van de crisis en de houding ten opzicht van het moderne Westen.

'Jongeren met identiteitsvraagstukken en met een onrechtvaardigheidsgevoel worden o.a. via het internet en skype gevoed met een bepaalde interpretatie van de Koran die vrij conservatief is. Hoe kunnen we dit op Europees niveau aanpakken? Repressie is niet de oplossing. We moeten jongeren kunnen recupereren in het belang van onze samenleving en duidelijk maken dat ze erbij horen. De focus moet liggen op preventie: responsabiliseren van het individu, socialiseren via werk, school en welzijn. Er liggen ontzettende uitdagingen in het onderwijs. Creëer een gezonde mix van culturen in elke school zodat jongeren leren omgaan met iedereen. Ondersteun leerkrachten beter in het omgaan met diversiteit, met religie en met de gekleurde globale wereld. Doceer burgerwaarden (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en geef religie zodat kan gecorrigeerd en bijgestuurd worden in dialoog met de jongeren.'

De gedrevenheid van beide sprekers en hun welsprekendheid werden gesmaakt door de meer dan 80 aanwezige toehoorders.

2016-06-02