Jongerencentrum Cidar vzw viert 50 jaar hulp aan jongeren in probleemsituaties

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Jongerencentrum Cidar vzw viert 50 jaar hulp aan jongeren in probleemsituaties

Vandaag heb ik viering van het vijftigjarig bestaan van Jongerencentrum Cidar vzw mogen openen. Dit centrum in Kortenberg biedt hulp aan jongeren en gezinnen die begeleiding nodig hebben thuis en op school. Hiertoe werkt Cidar samen met ouders, de onderwijs- en welzijnssector (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en met  de sector van  de Bijzondere Jeugdzorg.

Cidar kijkt naar de toekomst

De rode draad van de viering van het vijftigjarig bestaan van Cidar is het thema “Duurzame perspectieven vanuit de jeugdhulp”.  De viering richt zich op wat in de jeugdhulp belangrijk en waardevol is en wat  best wordt doorgegeven aan elkaar, aan jongeren, ouders  en ook aan de gemeenschap. 

Netwerk Leerrecht helpt jongeren opnieuw op weg naar school

Ik ben verheugd dat de provincie Vlaams-Brabant  met het Netwerk Leerrecht sinds  verscheidene  jaren ondersteuning biedt aan jongeren die geen aansluiting vinden bij het gewone reguliere onderwijs.   Zo krijgen zij kansen op het gebied van opleiding en tewerkstellingskansen. Het Netwerk Leerrecht is een gezamenlijk engagement van verschillende initiatieven die het "recht op leren" van leerplichtige jongeren trachten in te vullen (o.a. Rizsas, Arktos, Koïnoor, Reisburo, zorgboerderijen, prive-organisaties, Leren Ondernemen, Wonen en Werken, vrijwilligerswerk, ...).

Werking CIDAR: opvang, observatie, begeleiding en  herintegratie van jongeren

CIDAR staat jaarlijks in voor de opvang, het  observeren  en het (her)oriënteren van vijftig tot zestig jongeren, zowel residentieel als ambulant,  voor een eerder korte tijdsduur (maximaal  vier maanden).

Daarnaast staat de vzw met De Vuurvogel  in voor intensieve begeleiding van  zestien jongeren en hun gezinnen. Vaak zijn dit “uitgeprocedeerde” jongeren, die eerder in gemeenschapsinstellingen werden geplaatst of voor wie de hulpverleningstrajecten moeilijk verlopen.

Per schooljaar begeleidt CIDAR ook een vijftigtal Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT). Deze trajecten zijn  gericht op de herintegratie van jongeren uit het secundair onderwijs. Het opzet is schooluitval aan te pakken of te  vermijden.

Ontstaan Cidar

De vzw CIDAR  (Centrum voor Interdisciplinaire Antropologische Research) is  oorspronkelijk opgericht in 1967 om de samenleving te verbeteren door de inzet van de wetenschap. Bedoeling was om concrete initiatieven uit te werken voor de zorg in de jeugdhulp, zodat jongeren ook in precaire levensomstandigheden de sociale grondrechten genieten.

2017-09-22
Meer informatie: 

Meer informatie op de website van CIDAR