Kansen geven aan waterberging en natuurontwikkeling in Lembeek-Noord

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Kansen geven aan waterberging en natuurontwikkeling in Lembeek-Noord

Gisteren bracht ik een bezoek aan het bedrijventerrein ‘Lembeek-Noord’ in Halle. Dit bedrijventerrein is slechts gedeeltelijk bebouwd en bepaalde percelen liggen in overstromingsgevoelig gebied.

Lembeek-Noord geschikt voor extra waterberging

Samen met vertegenwoordigers van de stad Halle, de NV Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en de provinciale visserijcommissie bekeken we de mogelijkheden van een deel van het terrein voor waterberging en natuurontwikkeling.

Het bedrijventerrein Lembeek –Noord ligt langs het kanaal en de Zenne en ligt gedeeltelijk in een oude Zenne-meander. Deze ligging maakt het gebied binnen de meander een ideaal zoekgebied voor extra waterberging. Een natuurlijke herinrichting kan de komberging van de vallei gedeeltelijk herstellen en heeft ook positieve effecten op het visbestand in de Zenne.

Groene schakel tussen dorpskern en natuurgebied

Gezien de ligging vlakbij de dorpskern van Lembeek zou de omzetting naar kwaliteitsvol én toegankelijk groen een sterke meerwaarde zijn voor het dorp. Het gebied ligt ook op een boogscheut van het Malakoffdomein, dat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en in mei plechtig heropend werd voor publiek. Het terrein Lembeek-Noord kan op die manier een groene schakel worden tussen het dorp en het natuurgebied op de Malakoff site.

Het andere, hoger gelegen deel van de bedrijvenzone zou dan actiever ontwikkeld kunnen worden en kansen kunnen bieden aan KMO’s.

Onderdeel van strategisch project Zennevallei

Dit alles past in het strategisch project Zennevallei, waarbinnen we waterveiligheid, een groenere leefomgeving en mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten – ook watergebonden – willen combineren.

In dichtbebouwde regio’s als de Zennevallei is het niet evident om grote stukken natuur of wateropvang te realiseren. Het zou daarom mooi zijn mochten we als overheden er hier in slagen dit komgebied gedeeltelijk om te zetten naar natuur- en overstromingsgebied en het hoger gelegen gebied te ontwikkelen. We zullen dit de komende maanden dus zeker verder onderzoeken!

2016-11-30