Kick-off 1dagniet - actie tegen woninginbraak

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Kick-off 1dagniet - actie tegen woninginbraak

Op 7 juni gaven we samen met een honderdtal medewerkers van gemeentelijke en stedelijke preventiediensten en politiezones uit heel België  in het Provinciehuis de kick-off van de vierde editie van ‘1dagniet’. Deze preventiecampagne die samen met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van FOD Binnenlandse zaken wordt uitgewerkt, mondt uit in een nationale actiedag tegen woninginbraken op 27 oktober 2017. 

Steeds minder woninginbraken

Het fenomeen inbraak kent gelukkig de laatste jaren een dalende lijn, maar uit diverse bevolkingsbevragingen blijkt het nog steeds één van dan de twee meest onrustwekkende fenomenen te zijn na verkeer. Ik vind het derhalve nog steeds nodig om steeds opnieuw de aandacht te vestigen op preventie.

Groeiend aantal initiatieven tegen woningbraak

Ik verneem dat de initiatieven van ‘1dag niet!’ jaar na naar stijgen. In 2014 werd de eerste editie van 1dagniet afgesloten met 347 geregistreerde initiatieven voor het hele land. In 2016 waren er 677 geregistreerde initiatieven. Ik ben ervan overtuigd dat deze stijgende lijn zich zal verder zetten in 2017 dankzij  ieders inspanningen.

Burgers en professionelen kunnen steentje bijdragen

Ook de burger kan mee het aantal woninginbraken in ons land doen dalen.  De focus van de campagne ligt daarom op burgers die medeburgers tips geven over maatregelen tegen inbraak. Iedereen kan deelnemen aan de actiedag: burgers, buren, ondernemers, gemeenten, politiediensten, scholen, verenigingen.  Daarnaast doe ik een oproep aan bouwheren en professionals (architecten, bouwpromotoren, schrijnwerkers) om meer aandacht te schenken aan het plaatsen van degelijk inbraak-werend materiaal bij nieuwbouw en verbouwingen.

Sociale media inzetten tegen woninginbraak

Tijdens de kick-off deden de medewerkers door middel van workshops inspiratie op om burgers, verenigingen, zelfstandigen en andere partners in preventie te stimuleren om initiatieven te organiseren in het kader van inbraakpreventie.  Daarbij wordt  onder meer gebruik gemaakt van de sociale media (Facebook, Twitter).

Ik geloof dat, naast de broodnodige en onschatbare bijdrage die lokale overheden, politie en justitie leveren, veiligheid ook een kwestie is van een breed bestuurlijk beleid waarbij samenwerking met de bevolking, met het middenveld en de bedrijven onontbeerlijk is.

2017-06-13
Meer informatie: