Lancering Certificaat Inbraak Veilig in de politiezone Dilbeek

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Lancering Certificaat Inbraak Veilig in de politiezone Dilbeek

Naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland  (PKVW) heb ik het initiatief genomen om het Certificaat Inbraak Veilig te introduceren in samenwerking met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een woning met PKVW certificaat tot 90% minder kans heeft op een geslaagde inbraak.  Gisteren heb ik samen met de burgemeester van Dilbeek, de procureur des Konings, de korpschef en de federale politie, met name de bestuurlijk en gerechtelijk directeur van het arrondissement Halle-Vilvoorde het charter “Veiliger wonen met het Certificaat Inbraakveilig” ondertekend. In dit charter zijn de engagementen van voornoemde partijen opgenomen ter ondersteuning van het Certificaat Inbraak Veilig om de woningen van inwoners van onze provincie nog veiliger te maken.

Woninginbraken zijn een zorg

De provincie Vlaams-Brabant kent sinds 2005 bijna een verdubbeling van het aantal woninginbraken volgens de geregistreerde politiecijfers.  Woninginbraak blijft, na onaangepaste snelheid in het verkeer het tweede grootste buurtprobleem, zo wijzen bevolkingsbevragingen uit. Woninginbraak verstoort de woonkwaliteit van de inwoners. Toch stellen we vast dat nog te veel woningen onvoldoende beveiligd zijn. Een inbreker probeert gemiddeld 3 minuten om een woning binnen te geraken, daarna geeft hij het meestal op. Inbraakvertragende maatregelen zorgen ervoor dat de inbreker meer tijd en inspanning nodig heeft om de woning binnen te dringen.

Een technische werkgroep heeft op initiatief van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en mijn dienst werkbare normen en minimale eisen opgesteld om woningbraak tegen te gaan. De technische werkgroep bestaat uit deskundigen die ervaring hebben met diefstalpreventie (materiaal en normering) en uit professionelen uit het vak (o.a. bouwunie, slotenmakersunie, Nederlands politiekeurmerk).

Doelstellingen van het charter

Met het Charter “Veiliger wonen met het Certificaat Inbraakveilig” willen we een daling bereiken van het aantal woninginbraken, de buurt veiliger maken en het veiligheidsgevoel verhogen.  Ook sensibiliseren we inwoners tot het aanvragen van diefstalpreventief advies en stimuleren wij hen om van bij de bouw of renovatie van hun woning in te zetten op inbraakpreventie. We bevorderen en motiveren evenzeer professionele partners (architecten, slotenmakers, bouwpromotoren) tot het gebruik van kwaliteitsvol inbraakwerend materiaal.

Hoe Certificaat Inbraak Veilig aanvragen

Om het Certificaat Inbraak Veilig te verkrijgen vraagt de burger diefstalpreventieadvies aan bij de lokale politie of preventiedienst of via www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur. Het advies blijft twee jaar geldig. Na controle en goedkeuring van de uitgevoerde werken overhandigt de diefstalpreventieadviseur een attest en een pictogram dat kan worden bevestigd aan de voorgevel van het huis.

Politiezones Tienen-Hoegaarden en Dilbeek ondertekenen charter

De politiezone Tienen-Hoegaarden ging als eerste van start in het arrondissement Leuven met het uitreiken van het Certificaat Inbraak Veilig. Politiezone Dilbeek is de eerste politiezone uit arrondissement Halle-Vilvoorde die het charter onderschrijft. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners. Elke partner neemt een engagement op om samen met de burger, woninginbraken te voorkomen. Ik maak me sterk dat vele andere gemeenten en politiezones dit voorbeeld zullen volgen.

2017-02-16