Lancering tweede handhavingsweek tegen zwerfvuil

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Lancering tweede handhavingsweek tegen zwerfvuil

Op dinsdag 5 juni organiseerden we in het  provinciehuis samen OVAM en het team van de Mooimakers een briefing voor iedereen die wil deelnemen aan de tweede handhavingsweek tegen zwerfvuil. We gaven uitleg over hoe je kan deelnemen, acties kunt registreren en welke ondersteuning er wordt voorzien. Daarnaast  gingen we in op inspirerende voorbeelden over handhaving op het terrein. 

Erger jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en bermen?

Je bent niet de enige! Afval stoort in het straatbeeld en heeft ook een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep of zwerfvuil langs de wegen of zelfs in magen van koeien. Bovendien kosten deze hopen afval ook bergen geld aan lokale en andere overheden.

Lokale overheden en Mooimakers (een samenwerkingsverband tussen OVAM, Fostplus  en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) spannen zich al jaren in om sluikstorten en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales.

Extra toezicht op sluikstorten en zwerfvuil

Van 17 tot en met 23 september 2018 vindt de 2de Vlaamse handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. In deze week wordt er extra toegekeken en kordater opgetreden door handhavers (politie, gemeentelijke milieuambtenaren…) . De Mooimakers nodigen iedereen uit om zijn bijdrage te leveren aan de actie tegen zwerfvuil : burgers, scholen, bedrijven, lokale besturen en verenigingen kunnen deelnemen.  Daarnaast zullen heel wat instanties deelnemen :

  • politie
  • GAS-vaststellers
  • gemeenschapswachten
  • bijzondere veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer
  • De Lijn of waterwegbeheerders
2018-06-05