Lanceringsevent Smart Hub Vlaams-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Lanceringsevent Smart Hub Vlaams-Brabant

Op 8 maart werd de vernieuwde Smart Hub Vlaams-Brabant gelanceerd in het Provinciehuis in Leuven. Meer dan ooit zetten we hiermee in op innovatie en internationalisering.

Stimuleren van 5 speerpuntsectoren en kennisregio

Met Smart Hub Vlaams-Brabant brengen we in samenwerking met onze partners KU Leuven, VUB, Voka Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om nieuwe projecten op te zetten in de 5 speerpuntsectoren:

  • Health (ontwikkelen van gezondheidssector en medische technologie)
  • Logistics ( ontwikkelen luchthaven, innovatieve en slimme technologieën voor de logistiek)
  • Food (stimuleren van onderzoek rond voeding en stimuleren producenten)
  • Cleantech (milieuvriendelijke producten, processen en diensten oa mobiliteit)
  • Creativity (audiovisuele sector en nieuwe media)

Daarnaast promoten we onze provincie ook als kennisregio op nationaal en internationaal vlak.

Inspireren, netwerken en samenwerken

Tijdens het gemeenschappelijke gedeelte van het lanceringsevenement stelde gedeputeerde Marc Florquin de vernieuwde en versterkte werking aan van Smart Hub Vlaams-Brabant voor: inzetten op samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen staat meer dan ooit centraal. Koen Debackere, general manager van KU Leuven, schetste vervolgens het belang van een sterk ecosysteem voor succesvolle innovaties en start-ups. Aansluitend lichtte Peter van Biesbroeck, directeur van VOKA Vlaams-Brabant, de meerwaarde van innovatie en samenwerking voor bedrijven toe aan de hand van enkele concrete realisaties van Smart Hub Vlaams-Brabant.

De deelnemers aan het lanceringsevenement konden deelnemen aan tien thematische workshops om aan hun eigen succesverhaal te beginnen. De workshops brengen verhalen uit de 5 speerpuntsectoren.

Ik ben ervan overtuigd dat het lanceringsevenement de ideale gelegenheid is om contacten te leggen met bedrijven en kennisinstellingen uit de eigen en andere sectoren. Wie deelnam heeft ongetwijfeld verfrissende ideeën opgedaan en de kiem gelegd voor nieuwe, innovatieve samenwerkingen.

2018-03-08