Masterclass over het complexe veld van lokale handhaving – 26 mei 2016

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Masterclass over het complexe veld van lokale handhaving – 26 mei 2016

'Waarom zou je als burgemeester of schepen inzetten op lokale handhaving?', vraagt Koen Van Heddeghem van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Als inleider van deze workshop op de studiedag Lokaal Handhaven te Mechelen mag ik de spits afbijten. 

In 2002 heb ik een pleidooi gehouden voor bestuurlijke handhaving en neergeschreven in een publicatie: De regel is streng, maar de zonde goedkoop. Veel wat daar instaat, geldt vandaag nog. Ik zie vooral twee redenen.

Geloofwaardig en betrouwbaar lokaal bestuur

Een eerste reden is de geloofwaardigheid van het (lokaal) bestuur: wanneer je inzet op het ordentelijk verloop van het publieke domein, dan moet je ook kunnen handhaven.

Ten tweede omwille van de betrouwbaarheid: inwoners rekenen erop dat het bestuur de gemaakte afspraken/regels ook kan doen naleven.

Klagers krijgen vaak uitgelegd waarom iets niet kan veranderen of waarom het bestuur er niets aan kan doen. Daar heeft de klager geen boodschap aan. Je moet als bestuur niet met de voorhamer kloppen, maar wel iets doen. Bestuurlijk handhaven en sancties opleggen is geen doel op zich, het is een instrument om het lokaal beleid waar te kunnen maken. Bijvoorbeeld: je wil minder parkeerhinder in het centrum, dan moet je overtreders kunnen aanpakken. Dit doe je na goede communicatie en uitleg waarom iets niet (meer) geduld wordt. Bestuurlijk handhaven is eerst communiceren, dan uitleggen, bemiddelen en dan pas straffen. Niet blind toeslaan, maar wel overwogen en in lijn met waar je als gemeente naartoe wil en wat goed is voor de bevolking.

Koen Van Heddeghem: 'Als gouverneur, ben je ook toezichthouder op de beslissingen van lokale besturen. Heb je concrete tips? Waar moet het bestuur op letten?'

Van bij het eerste uur van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) heb ik vooral ingezet, samen met politie en besturen, om na te gaan welke problemen zijn er en hoe ze het best kunnen worden aangepakt. Goede voorbeelden verzamelen en opzoeken, deze doorspelen aan anderen, leren van elkaar en samen vooruitgaan, is mijn motto.

2016-05-30
Meer informatie: 

Meer info over de studiedag op www.vvsg.be