Met alle partners engageren we ons voor het Kanaalplan in Vilvoorde

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Met alle partners engageren we ons voor het Kanaalplan in Vilvoorde

Vandaag ondertekende ik in Vilvoorde samen met de veiligheidspartners de Engagementsverklaring van het Kanaalplan in Halle-Vilvoorde. Hiermee verbinden de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen, de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle- Vilvoorde, de korpschef van de lokale politie, de directeurs van de federale politie arrondissement Halle-Vilvoorde zich ertoe om precieze doelstellingen en acties te realiseren die bijdragen tot het tegengaan van fanatisme en extremistisch geweld en tot het aanpakken van de oorzaken daarvan. Ze hernemen de prioritaire domeinen uit het Kanaalplan en passen deze toe binnen de lokale context van de stad Vilvoorde.

De ondertekening van het gemeenschappelijk actieplan gebeurde in aanwezigheid van de ministers Jambon van Binnenlandse Zaken en Geens van de minister van Justitie. Het Kanaalplan in Halle-Vilvoorde draagt bij tot de verwezenlijking van het federale Kanaalplan van de vernoemde ministers.

Met het gemeenschappelijke actieplan kunnen de bestuurlijke en strafrechtelijke overheden beter gecoördineerd optreden tegen fanatisme en gewelddadig extremisme, de illegale economie een halt toeroepen en preventief handelen. Zo passen alle actoren met een geïntegreerde aanpak een betere bestuurlijke handhaving toe.

Het actieplan bestaat uit volgende onderdelen:

  • Voortdurende opvolging van geradicaliseerde personen
  • Optimale informatie-uitwisseling tussen politie, parket en inlichtingendiensten
  • Geïntegreerde aanpak van criminaliteit
  • Efficiënte aanpak van illegale economie
  • Preventie van radicalisering door samenwerking met moskee, school, jeugdwerk en verenigingen

Uit de opgedane ervaringen en suggesties kunnen we lessen trekken voor andere gemeenten in Halle-Vilvoorde waar gelijkaardige problemen opduiken. Dit wordt een werk van lange adem, waarvoor in de stad Vilvoorde en heel het arrondissement Halle-Vilvoorde structureel versterking nodig is.

2016-09-30