Multidisciplinaire studiedag omtrent bommeldingen en explosieven

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Multidisciplinaire studiedag omtrent bommeldingen en explosieven

Voor heel wat van onze hulpverleners waren terrorisme, bommeldingen en explosies een ver-van-hun-bed-gebeuren, tot de aanslagen die ons land op 22 maart 2016 hebben getroffen. Om negatieve gebeurtenissen in positieve lessen om te vormen, stelde men zich in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) de vraag of onze hulpverleners voldoende opgeleid zijn om in dergelijke omstandigheden te werken en op te treden. Ik verzorgde op vrijdag 9 december de slottoespraak van de multidisciplinaire studiedag  Omgaan met bommeldingen en explosieven. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van brandweer, politie, dringende medische hulpverlening en bestuurlijke overheden (noodplanambtenaren, secretarissen, …) verheugde me en toont aan dat dit thema interesse opwekt.

Hulpverleners

De aanslagen van 22 maart 2016 en vooral de nasleep ervan hebben aangetoond dat van hulpverleners meer dan ooit professioneel handelen en koelbloedigheid wordt verwacht. Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vanaf 2017 zullen bij de brandweer opleidingen georganiseerd worden die erop gericht zijn om aandacht te hebben voor verschillende gevaarlijke producten gelinkt aan explosieven en eventuele thuisproductie ervan…. Naast dat aspect komt ook de eerste hulp bij ongevallen na dergelijke incidenten aan bod waarbij hulpverleners zullen leren – naar analogie met de militairen- hoe ze een knelverband kunnen aanleggen en andere handelingen stellen bij slachtoffers van een explosie. Politie bekijkt ook hoe dit in hun opleiding kan geïntegreerd worden.

Informeren helpt

Hulpverleners zullen in de toekomst veel sneller en beter op elkaar kunnen inspelen als ze kennis bundelen en beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en beperkingen. Een goede voorbereiding en voldoende oefening maakt dat er ook adequater zal tussengekomen worden zowel wat de eigen veiligheid van de hulpverlener betreft als die van de burger.

Op de studiedag geven eerstelijnsexperten toelichtingen omtrent onder meer het omgaan met oproepen inzake bommelding, het inzetten van explosievenhonden, de rol van de ontmijningsdienst DOVO en welke rol de bestuurlijke overheid hierin kan vervullen.

2016-12-12