Nobelprijs voor dokter Mukwege belangrijk voor Vlaams-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Nobelprijs voor dokter Mukwege belangrijk voor Vlaams-Brabant

Met de Nobelprijs voor de Vrede huldigt en ondersteunt het Nobelcomité jaarlijks mensen die op het wereldtoneel een sterke bijdrage leveren voor vrede en rechtvaardigheid. Als dit jaar dokter Denis Mukwege de Nobelprijs voor de vrede krijgt, heeft dat voor Vlaams-Brabant en voor mij als gouverneur een bijzondere betekenis. De jongste jaren is er een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen ons provinciebestuur en het Panzi-ziekenhuis van dokter Mukwege. Samen met Artsen Zonder Vakantie ontwikkelde en steunde de provincie Vlaams-Brabant het project Jenga Maarifa – “kennis opbouwen” in het Swahili. De WereldGezondheidsOrganisatie schat dat 50% van de medische toestellen in ontwikkelingslanden niet functioneert, niet goed wordt onderhouden of niet goed wordt gebruikt. Jenga Maarifa zorgt in Burundi en in Oost-Congo voor een meerjarige opleiding en technische training, zodat de medische apparatuur kan worden onderhouden en gebruiksklaar blijft. Het Panzi-ziekenhuis van dokter Mukwege is één van de partners van dit project. Bovendien hebben we in de deputatie van Vlaams-Brabant onlangs afgesproken om een ruime steun van een kwart miljoen euro te voorzien, voor de installatie van zonnepanelen en dus een duurzame elektriciteitsvoorziening van het Panzi-ziekenhguis.

Omdat ik toen lid was van de raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting, was ik ook van dichtbij betrokken bij het toekennen van de Koning Boudewijnprijs aan dokter Mukwege, in 2011. Ik heb toen ook met hem kennis kunnen maken.

Ik wil hier de klare visie, de moed en het doorzettingsvermogen van dokter Denis Mukwege onderstrepen. Hij heeft zich, met hart en ziel en ondanks vele en grote tegenkantingen, ingezet voor de vrouwen die slachtoffer waren van het geweld dat woedt in Oost-Congo. Hij heeft niet alleen zeer effectieve geneeskundige hulp verstrekt. Dokter Mukwege is ook steeds opgekomen tegen het geweld, tegen de bedreigingen, tegen de hebzucht en tegen de dictatoriale ingrepen waar de bevolking in Oost-Cono het slachtoffer van is.

De Nobelprijs voor de Vrede die nu aan dokter Mukwege wordt uitgereikt is een terechte waardering voor zijn werk en zijn inzet. Ik hoop vooral dat dit ertoe leidt dat hijzelf, zijn medewerkers en de bevolking in Oost-Congo minder te lijden krijgen van geweld en van onrechtvaardigheid.   

2018-10-05