Ondertekening Convenant ketenaanpak intrafamiliaal geweld

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Ondertekening Convenant ketenaanpak intrafamiliaal geweld

Geweld in huis, tussen man en vrouw of tussen ouders en kinderen, het valt nog altijd te veel voor. Meer dan we weten en meer dan we kunnen toelaten. We willen, nog meer dan in het verleden, samenwerken om intrafamiliaal geweld tegen te gaan.

Op 16 januari 2017 ondertekende ik het ‘Convenant  ketenaanpak intrafamiliaal geweld’.  Dit convenant is uitgewerkt in samenwerking met Stad Leuven, Agentschap Jongerenwelzijn, Politie Leuven, OCMW Leuven,  Centrum Algemeen Welzijn Oost-Brabant, Justitiehuis Leuven en Centrum geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost. 

Ketenaanpak : betere samenwerking en uitwisseling tussen partners

Er wordt al sinds geruime tijd overlegd en samengewerkt tussen welzijnswerk, zorg- en hulpverlening, politie en gerecht om geweld in huis te voorkomen of er tegen op te treden.  Van mei 2015 tot en met december 2016 is er in arrondissement Leuven voor complexe intrafamiliaal gewelddossiers nog intensiever werk gemaakt van een model om met alle diensten samen iets te doen aan terugkerende problemen van geweldpleging. Met ketenaanpak bedoelen we dat alle schakels worden ingezet en op elkaar aansluiten: gezinsbegeleiding, politiebescherming, te volgen therapie, desnoods gerechtelijke vervolging.

Gezamenlijk interventieplan pakt intrafamiliaal geweld aan 

De verschillende diensten voor het gezin in moeilijkheden ontwikkelen een gezamenlijk interventieplan: men houdt ook rekening met de achterliggende problemen in het gezin; informatie wordt gedeeld met het oog op het stoppen van gezinsgeweld; men probeert beschermende factoren voor de toekomst te versterken. Zo wordt de situatie op een efficiënte manier aangepakt en wordt de veiligheid in het getroffen gezin sneller hersteld.

2017-01-17