Ontmoeting met bijzondere veldwachters

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Ontmoeting met bijzondere veldwachters

Op dinsdag 20 maart verwelkomde ik in het provinciehuis in Leuven een honderdtal deelnemers op de ontmoetingsavond met bijzondere veldwachters, hun aanstellers, politieambtenaren, de natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos, milieuambtenaren en afgevaardigden van het parket.

Jacht, recreatie en natuurbehoud verzoenen

Tijdens de ontmoetingsavond werden de nieuwe ontwikkelingen bij het Agentschap Natuur en Bos en nieuwigheden in de wetgeving besproken. Doel is dat iedereen die in de natuur met een bepaalde functie rondloopt, weet wie welke dienst kan bieden of bij wie je voor wat terechtkan. Onze beperkte ruimte en de schaarse natuur staan onder druk. Daarom moeten we zoeken naar de beste weg om de (weidelijke) jacht, recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) en de zorg voor het behoud van fauna en flora met elkaar te verzoenen.

Bijzondere veldwachter: extra partner met terreinkennis

De bijzondere veldwachter kan een nuttige bijdrage leveren aan onze natuur en aan de samenleving. Hij kan mee verantwoordelijkheid opnemen voor het milieubehoud. Hij kan meewerken aan de harmonie tussen jagers, wandelaars, fietsers en andere natuurgenieters. Hij werkt ten dienste van de gemeenschap en niet enkel voor zijn aansteller(jachtheer). De bijzondere veldwachter heeft terreinkennis en kan ongewone zaken zoals vuilnis, gevaarlijk afval of gedumpt materiaal signaleren aan de bevoegde overheden.

Tijdens de ontmoetingsavond lichtten mevrouw Carol Vercarre voor het parket Halle-Vilvoorde en de heer Hans Van Espen voor het parket Leuven het nut van goed partnerschap toe.

De heer ir. Mark Van den Meersschaut, Celhoofd Natuurinspectie in de centrale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos legde de werking van zijn inspectiedienst uit en presenteerde de praktijk van het toezicht in de natuur. Barbara Houben, inspecteur van de PZ Hageland schetste de rol van de bijzondere veldwachter op het vlak van dierenwelzijn.

2018-03-21