Ontmoeting met Presidium Provinciale Staten van Noord-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Ontmoeting met Presidium Provinciale Staten van Noord-Brabant

Op vrijdag 13 april 2018 mocht ik samen met Chris Taes, voorzitter van de provincieraad en gedeputeerde Roefs het Presidium van de Provinciale Staten van Noord-Brabant ontvangen in het Provinciehuis. In onze provincie heet dit Presidium van Provinciale Staten, het Bureau van de Provincieraad. Dit ontmoetingsmoment is een gelegenheid bij uitstek om onze Nederlandse provinciale mandatarissen grondiger in te lichten over de werking en organisatie van de bestuursorganen van de provincie Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabant en Noord-Brabant werken al samen

De provincie Vlaams-Brabant en de provincie Noord-Brabant hebben al enige tijd een stevige samenwerking. Zo hebben we in 2016 een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking tussen beide provincies versterkt op het vlak van onderzoek, health en logistics. Daarnaast organiseren we de tweejaarlijkse Brabantdag die dit jaar in Breda plaatsvindt en in het teken staat van grenzeloos verbinden én ondernemen.

Leren van elkaars werking en goede voorbeelden

De ontmoeting van 13 april was erop gericht aan de delegatie uit Noord-Brabant de werking en organisatie op bestuurlijk vlak van de provincie Vlaams-Brabant toe te lichten. Zo mocht ik de samenstelling en bevoegdheden van de deputatie verduidelijken en een toelichting geven over de taken die ik uitvoer als voorzitter van de deputatie en als commissaris van de federale en Vlaamse regering.

Dit ontmoetingsmoment biedt de gelegenheid om van elkaar te leren. Zo toonden de Nederlandse mandatarissen een bijzondere interesse hoe wij in Vlaams-Brabant de drugscriminaliteit bestrijden.

In de voormiddag konden de besturen van beide provincies in het Provinciehuis met elkaar kennismaken en een gedachtewisseling houden over de twee verschillende bestuurssystemen.
Het ontmoetingsmoment met de Nederlandse provinciale mandatarissen werd afgesloten met een rondleiding in het Groot Begijnhof van Leuven.

 

2018-04-13