Onze politiekorpsen overbevraagd voor federale opdrachten

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Onze politiekorpsen overbevraagd voor federale opdrachten

Vlaams-Brabant kent specifieke veiligheidszorgen. Onder andere de Nationale luchthaven te Zaventem, de autosnelwegen van, naar en rond de hoofdstad Brussel, de impact van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Vlaamse rand baren extra zorgen. Het aantal zware diefstallen uit woongelegenheid blijft hoog in onze provincie, verkeersveiligheid moet beter. Terwijl we erin waren geslaagd om het aantal verkeersdoden terug te dringen tot 30 à 40 in de jaren 2010-2011, is dat aantal in de periode 2012-2015 opnieuw gestegen tot 55 à 60. Vijfentwintig doden per jaar die vermijdbaar zijn!

Extra politie-inzet is noodzakelijk op alle domeinen. En hier wringt menig schoentje. De personeelsbezetting bij de gedeconcentreerde diensten van de federale politie blijft in onze provincie zorgwekkend.

De lokale politiezones krijgen te weinig ondersteuning van de federale politie wegens de personeelskrapte daar. Bovendien worden ze overbevraagd voor federale opdrachten (hycap). Er zijn meer bijkomende en langdurigere veiligheidsopdrachten wegens terreurdreiging en migratiestromen. De politiezones in Vlaams-Brabant worden naar verhouding veel meer gevraagd en ingezet in vergelijking met de andere politiekorpsen in de andere provincies.

De overheden en de politie zijn steeds bereid om bij te springen wanneer er dringend bijstand nodig is, daar bestaat geen twijfel over. Voor langdurige opdrachten (denk o.m. aan inzet aan de Westkust of voor de toegangscontroles tot de luchthaven), zijn de bestuurlijke overheden niet zomaar meer bereid hun lokale politiemensen af te staan. De onzekere situatie vraagt immers meer politieaanwezigheid in de eigen regio om de lokale noden aan te kunnen.

Er moet een zorgvuldig evenwicht zijn tussen enerzijds de noodzaak tot bijkomende inzet van lokale politiediensten voor federale opdrachten en anderzijds de lokale beschikbaarheid en aanwezigheid in de eigen gemeenten. De gemeenschapsgerichte, pro- en reactieve politiedienstverlening moet dag in dag uit kunnen geleverd worden in de eigen politiezone. Dat is met name nodig voor de grootste prioriteiten in de politieplannen: minder verkeersdoden en -gewonden en minder woninginbraken.

Veel burgemeesters ondersteunen deze boodschap die ik in een brief, namens het provinciaal veiligheidsoverleg, aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie heb gestuurd op 3 mei 2016.

De brief van de ministers aan de burgemeesters op 13 mei 2016 met vraag tot blijvende inzet van de lokale politie voor federale opdrachten (solidariteitsmechanisme) toont weliswaar begrip voor de werklast van de lokale politiekorpsen in deze uitzonderlijk drukke tijden, maar geeft geen enkel antwoord op de gestelde problemen en op de overbevraging van de Vlaams-Brabantse politiekorpsen.

Er is dringend beterschap nodig. De onderbezetting bij verschillende eenheden moet dringend worden weggewerkt. Er moet een normale bezetting van de verscheidene gedeconcentreerde diensten van de federale politie komen: het interventiekorps (CIK); de wegenpolitie (WPR), luchthavenpolitie (BRUNAT) en spoorwegpolitie (SPC); de diensten van de Dirco (CSD) en van de Dirjud (FGP).

2016-05-25