Opening vernieuwd administratief centrum Geetbets

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Opening vernieuwd administratief centrum Geetbets

Vandaag mocht ik samen met burgemeester Roggen het vernieuwde administratief centrum van gemeente èn OCMW van Geetbets openen, ‘den Molencouter’. Het administratief centrum werd grondig verbouwd, zodat naast de gemeentelijke diensten er ook de diensten van het OCMW gehuisvest konden worden. Al deze diensten werken niet alleen naast elkaar in hetzelfde gebouw, maar worden ook geïntegreerd; er komt één onthaal, gemeenschappelijke doelstellingen inzake dienstverlening, en samen zal werk gemaakt worden van digitalisering. Op die manier is Geetbets ook klaar voor de verplichte integratie gemeente-ocmw vanaf januari 2019.

Gemeente en OCMW, twee volwaardige partners

In mijn toespraak heb ik er de nadruk op gelegd dat deze integratie een samengaan is van twee volwaardige besturen: gemeente èn OCMW. De integratie mag niet beleefd worden als het opslokken van het ocmw door gemeente, waardoor ook het sociaal beleid minder belangrijk zou worden. Dit laatste zou mijns inziens een verkeerde keuze zijn. Maar het zal afhangen van de verkozenen en van het beleid dat zij zullen voeren. Ik kan hen alleen maar oproepen om beide taken even sterk ter harte te nemen, want ook in een kleine gemeente als Geetbets kan het ocmw een belangrijke rol spelen.

Sterk sociaal beleid in kleinere gemeenten

Er zijn nog kleinere gemeenten waar men  al klaar is met de integratie, en waar die integratie gepaard ging met een sterk sociaal beleid.

In Hoegaarden is de integratie gegroeid vanuit de diensten zelf, na de positieve ervaring van het gezamenlijke lokaal sociaal beleidsplan. Door de integratie van de diensten kunnen mensen sneller doorverwezen worden, wordt de vrijwilligerswerking ook gedeeld met bijvoorbeeld Vrije Tijd en is het sociaal beleid niet afgebouwd in tijden van afslanking.

In Sint-Amands, over de provinciegrens in Antwerpen, is de samenwerking op sociaal beleid nog verder gegaan. Daar heeft men een sociaal huis opgericht, waar ook de mutualiteiten, de sociale huisvestingsmaatschapprij, de juridische dienstverlening van de Welzijnskoepel Klein-Brabant, het vroegere PWA, een dienst voor personen met een handicap en een strijkwinkel partners zijn en die ter plaatse ook allemaal dienstverlening bieden.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de integratie van gemeente en OCMW net ook kansen oplevert om een sterk sociaal beleid te voeren. Voorwaarde is uiteraard wel dat het beleid de samenwerking kiest in functie van een sterk sociaal beleid.

Ik hoop dan ook dat de nieuwe verkozen, die niet alleen gemeenteraadsleden maar meteen ook OCMW-raadsleden zijn, deze sociale opdracht even ter harte zullen nemen. Zodat deze integratie ook op vlak van sociaal beleid even succesvol wordt als de stap die gezet is met de opening van dit prachtig vernieuwd administratief centrum.

2018-03-02