Preventietips bij aanhoudende droogte

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Preventietips bij aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte kreeg mijn dienst noodplanning al heel wat vragen over de regels die best worden nageleefd tijdens lokale evenementen en jeugdkampen georganiseerd in de gemeenten.  Ook u als burger neemt best maatregelen om brand te voorkomen en spaarzaam om te gaan met leidingwater.

Voorkom brand

Onze Vlaams-Brabantse brandweerzones adviseren ten sterkste de volgende activiteiten niet uit te voeren:

  • kampvuren of andere open vuren houden of aansteken
  • vuurwerk afsteken
  • onkruidbranders gebruiken

Wie een barbecue houdt, plaatst het barbecuestel op een onbrandbare ondergrond zodanig dat hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook voorziet u best blusmiddelen (emmer water, zand) naast het toestel.

Brandfase geel in natuurgebieden

Momenteel heeft het agentschap Natuur en Bos voor de provincie Vlaams-Brabant brandfase geel afgekondigd voor enkele bossen/natuurgebieden.  Deze fase betekent dat de natuurgebieden droger beginnen worden en er een verhoogd risico op brandgevaar bestaat.
U kan de huidige situatie in verband met brandgevaar in de Vlaams-Brabantse natuurgebieden opvolgen via de website van Natuur en Bos.  

 

   
2018-07-05