Provinciaal Forum Inbraakpreventie deelt goede praktijken inbraakpreventie in PIVO

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Provinciaal Forum Inbraakpreventie deelt goede praktijken inbraakpreventie in PIVO

Op 24 november heb ik in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse het startschot gegeven van de zeventiende editie van het Provinciaal Forum Inbraakpreventie. Met deze jaarlijkse samenkomst willen we de deskundigheid bevorderen van de diefstalpreventieadviseurs en hun coördinatoren. Op dit forum wisselden de diefstalpreventieadviseurs informatie en praktijkkennis uit en kregen daarbij ondersteuning vanuit mijn diensten. Meer dan zeventig politiemensen, preventiemedewerkers en vrijwillige burgers namen deel aan het forum. Zij fungeren binnen hun gemeente of politiezone als diefstalpreventieadviseur of als coördinator.

Acties ter preventie van inbraak in Vlaams-Brabant

Ik ben ervan overtuigd dat de initiatieven die wij in Vlaams-Brabant nemen veiligheidswinst opleveren. Ik denk aan het Certificaat Inbraak Veilig, de bijbehorende website en het registratiesysteem voor diefstalpreventieadviezen.  Ook onze medewerking aan de nationale actie tegen woninginbraak ‘1 dag niet’ van 27 oktober laatstleden en de ondersteuning van buurtinformatienetwerken (BIN) dragen bij tot een verhoogde aandacht voor woninginbraak bij de burger.

Beveiliging kost minder dan inbraak

De grote enquête over woningbeveiliging door Test-Aankoop bij 3.483 Belgen van juni 2017 toont aan dat de Belg gemiddeld €4.416 euro armer is door een inbraak. Gemiddeld kost de beveiliging van een woning tegen diefstal €2.422 extra. Kortom, een “winst” van €2.000.

Uitwisseling goede praktijken, toepassing nieuwe technologie

Het forum startte met een interactieve sessie waarbij de aanwezigen hun ervaringen en meningen konden delen over de thema’s: schrijnwerkerij, opbouwsloten, communicatieorganisatie en adviesverlening. Daarna kregen de deelnemers een toelichting over Home Automation-systemen en e-domotica (gordijnen of poort automatisch laten opengaan bijvoorbeeld) en hoe we best omgaan met deze nieuwe technologie ter preventie van woninginbraak. Waar moet de burger op het vlak van veiligheid en preventie aan denken als hij kiest voor Home Automation?

Trends bij woninginbraken, communicatie met slachtoffers

Vervolgens vernamen de diefstalpreventieadviseurs welke nieuwe trends gangbaar zijn bij woninginbraken. Zij leerden hoe je psychologische en juridische bijstand en advies geeft aan slachtoffers van inbraak en welke rechten slachtoffers genieten. 

Burgerparticipatie voor een veiligere straat of wijk

Ook de burger kan mee het aantal woninginbraken in ons land doen dalen. Hij kan via de bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeente/politie en burger zoals buurtinformatienetwerken zijn eigen straat of wijk veiliger maken.

2017-11-30