Provinciale studiedag verkeer inspiratie voor betere samenwerking en efficiëntere verkeershandhaving

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Provinciale studiedag verkeer inspiratie voor betere samenwerking en efficiëntere verkeershandhaving

Op 1 december opende ik de provinciale studiedag verkeershandhaving in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Zeventig deelnemers, in hun hoedanigheid van  beleidsmaker (burgemeesters en schepenen), korpschef van politie, operationeel expert verkeer of vertegenwoordiger van een Vlaamse of federale controledienst wegverkeer, konden kennismaken met goede handhavingspraktijken, nieuwe en innovatieve technologische verkeershandhavingsmiddelen en efficiënte samenwerkingsvormen.

Rijopleiding, wegcontroles en informatiegestuurde politiezorg

In de voormiddag vernamen de deelnemers meer over het aanbod van het rijopleidingscentrum van het PIVO, hoe de provinciale controlecellen van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hun taken uitvoeren en hoe informatiegestuurde politiezorg in verkeer wordt toegepast.

Actieplannen verkeer, alcohol- en drugscontroles en cross-border exchange

Daarna kregen zij een toelichting over de praktische toepassing van de actieplannen verkeer in een lokale politiezone en hoe de organisatie van alcohol- en drugcontroles kan gestimuleerd worden.

Daarna werd de campagnekalender van verkeerscampagnes besproken. Afgesloten werd met een presentatie hoe de federale politie grensoverschrijdend informatie uitwisselt over verkeersgerelateerde overtredingen (‘cross-border exchange’).  De vertegenwoordiger van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts sloot de voormiddag af.

Gunstige evolutie van aantal verkeersongevallen in Vlaams-Brabant 

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle partners zijn we in Vlaams-Brabant erin geslaagd om in tien jaar tijd het aantal verkeersdoden te halveren. Ten opzichte van 2008 noteerden we in 2016 bijna 20% minder verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Uit de eerste gegevens voor 2017 blijkt dat we deze daling in het eerste semester hebben kunnen verder zetten.

 

Sense of urgency voor verkeer blijven aanwakkeren

Om de doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid te behalen die zijn bepaald op federaal en Vlaams niveau (maximum 200 verkeersdoden in 2020) en in de lokale zonale veiligheidsplannen moeten we met de beschikbare mensen en middelen nog meer maar ook anders gaan werken. Onveiligheidsfenomenen zoals de terreurdreiging vereisen een grotere inzet van capaciteit, mensen en middelen. Hierdoor dreigt de “sense of urgency” voor verkeersveiligheid naar de achtergrond te verdwijnen. Ik pleit ervoor om samen die dringende noodzaak te blijven erkennen en onze inspanningen op het vlak van verkeershandhaving te blijven voortzetten en waar mogelijk nog te verhogen.

Smart police – yes we scan

Tijd voor smart police … in een tijd waar alle bedrijven en organisaties “smart” willen worden of zijn mag de politie niet achterblijven. De nieuwe technologie geeft ons nieuwe uitdagingen maar biedt vooral mogelijkheden, laat ons daar gebruik van maken om de verkeersveiligheid te verhogen. Het is dus dringend tijd om van (flits)lamp over te schakelen naar lasertechnologie voor de vaststelling van verkeersovertredingen

Om te slagen in ons opzet hebben we volgende ingrediënten nodig:

  • Innovatie
  • Samenwerking
  • Inzet
  • Betrokkenheid: iedereen mee

Ik dank de vertegenwoordigers van de federale politie, de lokale politiezones KASTZE, Aarschot en Dilbeek, de Federale overheidsdienst  Mobiliteit, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Vlaamse overheid  en het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding die hun medewerking verlenen aan deze studiedag.

Ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen, onze partnerschappen en onze slimme en doeltreffende aanpak de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de mobiliteit daadwerkelijk ten goede zullen komen aan alle Vlaams-Brabanders.

2017-12-01