Status quo verkeersdoden, minder ongevallen en slachtoffers in 2017

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Status quo verkeersdoden, minder ongevallen en slachtoffers in 2017

Uit de ongevallencijfers voor 2017 afkomstig van de federale politie blijkt dat in onze provincie het aantal verkeersongevallen en letselongevallen erg gedaald is als we vergelijken met de cijfers voor 2016. Opmerkelijk is dat we in 2017 nagenoeg een gelijk aantal verkeersdoden dertig dagen (39) tellen als in 2016 (40). 

Aantal verkeersdoden in Vlaams-Brabant stagneert

De meest recente ongevalscijfers geven aan dat  in Vlaams-Brabant in 2017 slechts één verkeersdode minder viel ten opzichte van 2016 (van 40 naar 39 doden dertig dagen). Deze minieme daling vind ik eerder ontgoochelend. De daling van het aantal verkeersdoden in Vlaams-Brabant zet zich onvoldoende door.

Vanaf 2012 registreerden we gedurende vier jaren telkens meer dan 50 verkeersdoden, met een piek van 61 doden in 2013. Het is positief dat we in 2016 we een aanzienlijke daling  tot 40 verkeersdoden hebben gekend. Hiermee evenaren we echter nog steeds niet de geringe aantallen doden die wij in 2010 en 2011 konden noteren voor Vlaams-Brabant.

Sterke daling aantal zwaar gewonden en licht gewonden in 2017

In 2017 kenden we een sterke daling van het aantal zwaar gewonden (298) en noteren we het laagste cijfer ooit. In 2010 zijn 464 zwaargewonden geteld, in 2017 zijn er dit 298. De dalende trend van de aantallen zwaar gewonden zet zich de voorbije 4 jaar door. Vergeleken met 2011 spreken we over een daling van 35% minder zwaargewonden in 2017.

Ook het aantal lichtgewonden is in 2017 aanzienlijk gedaald, van 3.970 in 2016 naar 3.605 in 2017. Sedert 2012 zien we hier jaar na jaar een verminderd aantal slachtoffers.

Sterke daling aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2017

De cijfers voor het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in 2017 zijn bemoedigend.  De daling van 3.333 in 2016 naar 3.055 in 2017 is een daling met 8 %.  De daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel bestendigt zich sedert 2013.

Deze cijfers zijn voor mij een duidelijk bewijs dat een nog grotere inzet en betere samenwerking tussen alle partners nodig zijn zodat Vlaams-Brabant nog veiliger en leefbaarder wordt, nu en straks. Handhaving, sensibilisering en communicatie blijven hierbij onontbeerlijk.

2018-03-15