Strategisch project Groene Noordrand ingefietst

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Strategisch project Groene Noordrand ingefietst

Op 12 december vond onder mijn voorzitterschap de eerste stuurgroep plaats van het strategisch project Groene Noordrand. Samen met het projectbureau gingen we na de vergadering per fiets op verkenning doorheen de Maalbeekvallei. Een boeiende en mooie tocht van aan de bronnen in Relegem op de PIVO site (Asse) tot aan de monding in het kanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. Onderweg fietsten we langs interessante monumenten en onverwachte natuurpareltjes. Zo werd me duidelijk dat het gebied heel wat potenties heeft waar het strategisch project de komende jaren op kan inzetten.

Het Strategisch Project wil inzetten op het versterken van de open ruimte in de regio

Ten noorden van Brussel, tussen de Ring en andere drukke verkeersassen, ligt nog verrassend veel open ruimte met beekvalleien en open akkerlandschappen. De Maalbeek en haar zijbeken vormen de groenblauwe ruggengraat in het gebied. Het gebied verbindt het Laarbeekbos via de Maalbeekvallei met het Lintbos en de Zennevallei in het oosten van het gebied.

Met een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw, kan het gebied sterker op de kaart worden gezet. De geplande infrastructuurwerken zoals de herinrichting van de Ring of de sneltramlijnen van het Brabantnet bieden een uitdaging voor het gebied. We willen er aandacht voor hebben dat de grote investeringsprojecten landschappelijk ingekleed zijn en geen nieuwe barrières vormen. Zo kunnen we samen bouwen aan een robuust netwerk voor natuur, water en zachte recreatie.

Het strategisch project: werken in partnerschap

Het Strategisch Project ‘Groene Noordrand’ is een initiatief van het Regionaal Landschap Groene Corridor, de Vlaamse Landmaatschappij, en de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise en Asse. Tal van partners uit de sectoren leefmilieu, ruimtelijke ordening, landbouw, erfgoed en toerisme zijn betrokken. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen), de betrokken gemeenten en RLGC.

De komende 3 jaar zal het partnerschap werken aan de afstemming in het gebied van projecten rond natuur, cultuurhistorie, landbouw en recreatie.

2016-12-21