Studiedag alert handhaven voor lokale besturen en politie

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Studiedag alert handhaven voor lokale besturen en politie

Ik hield op vrijdag 11 mei in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse-Relegem de afsluitende toespraak van de studiedag Alert besturen met bestuurlijke handhaving. Voor een publiek van burgemeesters, secretarissen, korpschefs van politie en coördinatoren integrale veiligheid heb ik toegelicht dat veiligheid garanderen niet langer de exclusieve opdracht is van de geïntegreerde politie en de actoren van justitie. Ook de lokale besturen hebben hierin een belangrijke rol.

Lokale besturen attenderen op criminaliteit

In mijn toespraak vestig ik de aandacht erop dat lokale besturen heel wat tools in handen hebben en de criminaliteit in hun gemeente kunnen aanpakken.  Illegale winsten uit drughandel bijvoorbeeld, worden witgewassen in horecazaken, nachtwinkels of zonnecentra waarvoor de gemeente een vergunning verleent. Het is van belang dat lokale besturen alert kijken naar dossiers, meer doorgedreven vragen stellen, twijfels bespreken met andere partners (zoals politie). Zo kunnen zij  helpen om het de criminele organisaties moeilijker te maken en voorkomen dat ze in een gemeente voet aan de grond krijgen.

Lokale besturen hebben sleutelrol bij aanpak criminaliteit

Zelfs grootschalige ‘georganiseerde criminaliteit’ speelt zich lokaal af.  Het is lokaal, op het grondgebied van de gemeenten, dat criminele contacten worden gelegd, criminele feiten worden gepleegd en winsten worden opgesoupeerd.  Reeds in een toespraak van 2002 heb ik gewezen op het belang van een stevige bestuurlijke handhaving op lokaal niveau. Burgemeesters en gemeente- of stadssecretarissen zijn namelijk de personen bij uitstek die de urgentie van een aanpak, aanvullend op de politionele en strafrechtelijke, op hun grondgebied moeten leren kennen en toepassen.

Het lokale bestuur heeft belangrijke sleutels in handen om de interactie tegen te gaan.

Integriteit lokale bestuur bewaken

Voor lokale besturen is het van belang dat zij zich niet voor de kar van criminele netwerken laten spannen bijvoorbeeld bij het afleveren van vergunningen.  De neveneffecten van illegale praktijken (handel in illegale goederen en diensten) tonen zich ook op het lokale niveau.  Internationale vrouwenhandel eindigt in het bordeel op de hoek van de straat. Drugshandel in de buurt brengt verslaafden, kleine criminaliteit en zelfs prostitutie voort. Aldus ontstaat op lokaal vlak een link tussen de georganiseerde misdaad en andere kleinere criminaliteit en daarmee samenhangende fenomenen zoals overlast. Tijdens de studiedag leren de deelnemers wat de verantwoordelijkheid is van het lokale bestuur en aan welke  eisen inzake externe en interne integriteit  zij moeten voldoen

Samenwerking,  partnerschap  en complementariteit

De strafrechtelijke aanpak op zich volstaat niet. Belangrijk is dat tegenover een georganiseerde criminele wereld een goed georganiseerd lokaal bestuur staat dat doeltreffend bestuurlijk handhaaft.  De verschillende partners kunnen daartoe complementair werken en informatie verzamelen, doorspelen aan elkaar en leren van elkaar. De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC), die momenteel in elke gemeente moet worden opgericht, kan als katalysator dienen om een structureel overleg op lokaal vlak te organiseren  met de belangrijkste handhavingspartners rond de tafel.  

De studiedag biedt alleszins aan heleboel inspiratie en praktijkvoorbeelden (Vilvoorde, Genk…) van projecten waarbij de gemeentelijke jurist, OCMW, fiscale recherche, FOD Financiën, bevolkingsdienst … samen cases bekijken de meest gepaste aanpak te bepalen.

De studiedag wordt georganiseerd door het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in samenwerking met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

2017-05-12