Studiedag ketengerichte aanpak van radicalisering in België

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Studiedag ketengerichte aanpak van radicalisering in België

Ik  hield vandaag de openingstoespraak van de tweede studiedag rond de ketengerichte aanpak van radicalisering in België. In het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding te Asse-Relegem (PIVO) gingen we samen dieper in op vragen als:hoe detecteer je signalen rond radicalisme, hoe beheer je informatie hieromtrent en dit zowel op lokaal als federaal,  bestuurlijk en gerechtelijk vlak. Hoe pakken de lokale besturen radicalisering aan? Hoe wordt een lokaal beleid uitgewerkt op basis van de genomen federale en regionale maatregelen?  Over welke instrumenten beschikken de lokale besturen hiervoor?

De doelgroep van de studiedag waren de burgemeesters, radicaliseringsambtenaren, integratieambtenaren, vertegenwoordigers van ocmw’s, parketmagistraten, leden van de lokale politie en van de federale politie.

Het probleem van radicalisering stelt zich sterk in onze provincie Vlaams-Brabant. De aanslagen van 22 maart in Brussel en op de luchthaven in Zaventem, en ook die in Parijs november vorig jaar, tonen aan dat deze aanslagen gevoed werden door gewelddadig radicalisme van jongeren die in ons land zijn opgegroeid.

Eind februari 2016 telde België 117 teruggekeerde Syriëstrijders van de in totaal 451 Syriëstrijders.  

Onze provincie kent het fenomeen van Foreign Terrorist  Fighters (FTF), vooral in de stad Vilvoorde, maar ook in andere gemeenten hebben we alle redenen om waakzaam te zijn voor jongeren die zich laten verleiden tot fanatisme en terroristsisch geweld.

Een sterk instrument hierbij is het concept van de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC). Dit lokale overleg met alle partners is de draaischijf bij uitstek voor de uitwisseling van informatie op het gebied van de grondbeginselen van gewelddadig radicalisme, extremisme en terrorisme. Dat LIVC is de motor van een integrale aanpak van het fenomeen op lokaal niveau en stimuleert het bewustzijn  en de wil tot samenwerken.

De integrale aanpak van radicalisering vergt echter middelen en capaciteit die niet meteen voor handen zijn. We moeten voldoende investeren in veiligheid, maar evenzeer in sociaal-preventieve initiatieven die inzetten op de achtergronden van radicalisering en op weerbaarheid. Ik heb gepleit voor een ketenbenadering van overheden en organisaties, met een goede afstemming en met een goede coördinatie in de lokale integrale veiligheidscel.

2016-04-26