Toelichting over burenbemiddeling voor Kamercommissie Binnenlandse Zaken

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Toelichting over burenbemiddeling voor Kamercommissie Binnenlandse Zaken

Op dinsdag 24 oktober 2017 lichtte ik voor de leden van de commissie Binnenlandse Zaken onze ervaringen met burenbemiddeling toe. Dit kadert in een voorstel van Resolutie waarin wordt gepleit voor de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden. De aanwezige commissieleden waren geïnteresseerd in de praktijk van burenbemiddeling.

Burenbemiddeling herstelt conflicten

Via de methodiek van bemiddeling herstellen we in Vlaams-Brabant de communicatie tussen buren wanneer zij betrokken zijn in een conflict over geluidsoverlast, schelden, ruzie over tuin- en erfafscheiding en dergelijke meer. Vaak worden hierdoor de sfeer en leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloed. De buren gaan op vrijwillige basis en onder begeleiding van een neutrale derde (de bemiddelaar) rond de tafel zitten. De buren proberen zelf een oplossing te vinden voor hun conflict die voor iedereen aanvaardbaar en realiseerbaar is.

Burenbemiddeling uitbouwen in Vlaams-Brabant

Sinds 2002 neem ik het voortouw om in alle gemeenten van Vlaams-Brabant projecten op te starten.  

Binnen de provincie Vlaams-Brabant bieden we aan 24 gemeenten burenbemiddeling aan. Voor de inwoners van de 41 andere gemeenten van de provincie is - in afwachting van een lokaal project – een provinciaal netwerk ontwikkeld van vrijwillige burenbemiddelaars. Een uniek concept.

Burenbemiddeling bespaart ieders tijd

Het werken met vrijwilligers en de meerwaarde ervan is aangetoond. Van de gestarte bemiddelingsgesprekken in de periode 2013-2016 komt meer dan 8 op 10 (82%) tot afspraken.  Mijn visie is dat burenconflicten beter opgelost kunnen worden met behulp van een neutrale (vrijwillige) bemiddelaar omdat het vooral de communicatie herstelt en de sociale cohesie bevordert. Bovendien bespaart burenbemiddeling tijd voor de politie, het (vrede)gerecht, hulpverleners en de welzijnssector. 

Burenbemiddeling blijven aanmoedigen

Ik heb de commissieleden duidelijk gemaakt dat deze praktijk al meer dan 15 jaar gebeurt en regulier ingebed is in sommige gemeenten, OCMW’s of politiezones. Het is een vrijblijvend aanbod dat past binnen het gemeentelijk beleid. Het wordt niet opgelegd, wel aangemoedigd.

Ik wil deze goede praktijk  gestoeld op de burgerparticipatiegedachte en het aanpakken van vormen van overlast verder blijven uitbouwen in de provincie Vlaams-Brabant en promoten samen met alle partners die hieraan meewerken.  

2017-10-27
Meer informatie: 

Kaart overzicht lokale burenbemiddelingsprojecten in Vlaams-Brabant

 

 Overzicht 2013-2016 provincie Vlaams-Brabant