Trefdag de kracht van 25 jaar preventie in lokaal veiligheidsbeleid

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Trefdag de kracht van 25 jaar preventie in lokaal veiligheidsbeleid

In 1993 werd in Leuven voor het eerst een preventiedienst opgericht met steun van de federale overheid. Daarna volgden heel wat Belgische steden en gemeenten het Leuvens voorbeeld. Ondertussen bestaan er 109 strategische veiligheids- en preventieplannen en kan het beleid rekenen op professionele preventiewerkers die aan de basis liggen van een lokaal geïntegreerd preventiebeleid.

Naar aanleiding van dit jubileum organiseert de stad Leuven, samen met de Federale Overheidsdienst  Binnenlandse zaken, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid en de provincie Vlaams-Brabant op donderdag 13 september een bijeenkomst (trefdag) om op basis van de voorbije jaren de krachtlijnen voor de toekomst uit te tekenen.  De Minister van Binnenlandse Zaken opende de trefdag, ik  hield de afsluitende toespraak.

Samen met volle preventiekracht vooruit

Ik ben verheugd dat ik deze interessante dag mag afsluiten en de preventiewerkers kan danken voor hun jarenlange inzet. Preventiewerk is een moeizaam maar noodzakelijk proces. Preventiewerk is teamwerk, samenwerken met bestuur, politie, parket, maatschappelijke instellingen (scholen, hulpverlening, sociale huisvestingsmaatschappijen, gezondheidszorg, bedrijven …) en met de verantwoordelijke burger. Preventie van criminaliteit, betekent niet alleen maatregelen nemen op vlak van veiligheid, maar ook werken aan meer welzijn.

Veiligheid en Preventie onafscheidelijk

Veiligheidsbeleid vraagt een afweging tussen noodzakelijke bescherming en te accepteren risico’s. Het vraagt altijd een afweging tussen: het bestrijden van onveiligheid, het bewaken en bestraffen,  het opbouwen van veiligheid,  het investeren in een stimulerende omgeving en in sociaal kapitaal. Een afweging houdt in dat we in ieder geval de verschillende ingrediënten nodig hebben bij de bereiding: de zure en de zoete. De maatschappelijke keuze ligt in de dosering.

Preventie is de vaste en trouwe partner van repressie. De ene kan niet zonder de andere, zeggen alle ervaringsdeskundigen; ook minister Jambon, burgemeester Tobback en ik benadrukten dat. Nu nog evenveel middelen krijgen voor een lokaal integraal preventiebeleid.

Kortom, preventiewerk is een werk van lange adem, een werk van volhouden, van nieuwe initiatieven nemen en nieuwigheden integreren. Ik maak me sterk dat de betrokken preventieactoren dit blijven doen.

2018-09-14