Troostdoosje als tool voor Slachtofferbejegenaars

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Troostdoosje als tool voor Slachtofferbejegenaars

Woensdag 30 november bezorgen gouverneur Lodewijk De Witte en de gedeputeerde Marc Florquin een troostdoos aan de slachtofferbejegenaar Mietje De Keyser van de politiezone Demerdal-DSZ. 

Elke politiezone en de federale politie werkzaam binnen de provincie Vlaams-Brabant krijgen troostdozen ter beschikking die ze kunnen afgeven aan de ouders of aan het jonge kind zelf bij een plots en traumatisch overlijden van een dierbaar familielid. Het is de tweede keer dat de provincie dit initiatief financiert.

Als provinciegouverneur wil ik de politiemensen op het terrein ondersteunen. Het geven van slecht nieuws of de eerste opvang is niet gemakkelijk. De verwerking van een overlijden door een ongeval, door zelfmoord of door een geweldsdelict is voor jonge kinderen een zwaar proces. De politie vertelt mij dat ze veel positieve feedback krijgt.  Een slachtofferbejegenaar zegt dat na de slechtnieuwsmelding en het afgeven van "de eerste troost" het kind haar aanspreekt als ‘de mevrouw die het slechte nieuws, maar ook het goede nieuws (onder de vorm van het doosje)’ kwam brengen. De troostdoos brengt de communicatie tussen ouder of ander familielid en kind beter op gang. Het kind kan het verlies gemakkelijker een plaats geven.

De verdeling gebeurt door de maatschappelijke assistenten van de federale politie te Leuven en te Asse. Ook die goede samenwerking tussen federale en lokale politie wil ik graag steunen.

Bij deze wil ik mijn dank benadrukken aan alle politiemensen voor hun dagelijkse inspanningen en aandacht voor slachtoffers.

2016-12-01