Verkeersongevallen in 2015 in Vlaams-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Verkeersongevallen in 2015 in Vlaams-Brabant

Minder letselongevallen, aantal verkeersdoden blijft zorgwekkend hoog

Ieder jaar bekijken we samen - met het provinciebestuur, met de gemeentebesturen, met parket en politie, met verenigingen actief rond verkeersveiligheid – hoeveel verkeersslachtoffers en –ongevallen en waren het jaar voordien. We doen dat in het kader van het Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid (SOV), waar we bespreken welk beleid en maatregelen nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Voor 2015 zien we dat het aantal ongevallen verder daalt, maar het aantal verkeersdoden blijft grote zorgen baren. Er vallen in Vlaams-Brabant de jongste jaren zo’n 20 à 25 verkeersdoden per jaar te veel, als we vergelijken met de betere resultaten in 2010-2011 en als we vergelijken met andere landen. De meerderheid van de verkeersdoden zijn mannen, vooral de groep van 20-39 jaar telt het meeste verkeersdoden.

Ik wil kort enkele belangrijke tendensen belichten die blijken uit de analyse van de verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan in Vlaams-Brabant in 2015.

Kwart minder letselongevallen afgelopen 10 jaar

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VKOLL) is de afgelopen tien jaren stelselmatig gedaald. In 2005 deden zich nog 4284 VKOLL voor, in 2015 was dit aantal gedaald tot 3413 of een afname met 25% (25,52%). De voorbije drie jaren kenden we bovendien telkens een opeenvolgende daling van het aantal VKOLL.

Evolutie van het aantal VKOLL

Aantal verkeersdoden voorbije drie jaar status quo

In 2011 telden we in Vlaams-Brabant 36 verkeersdoden. Terwijl we in de jaren vóór 2011 telkens een dalend aantal verkeersdoden vaststelden, merken we dat we sinds 2012 nooit minder dan 50 verkeersdoden tellen (53, 61, 64, 56). Gelukkig is er in 2015 opnieuw verbetering merkbaar. Ten opzichte van 2014 zijn er 8 verkeersdoden minder geregistreerd (van 64 naar 56 verkeersdoden).

Evolutie dodelijke slachtoffers per arrondissement

 

Aantal zwakke weggebruikers ten opzichte van totaal aantal slachtoffers stijgt

Het aandeel van de zwakke weggebruikers die in een verkeersongeval betrokken raken blijft – ten opzichte van het totaal aantal VKOLL quasi gelijk de voorbije twee jaren. Tot in 2013 was voor dit aandeel een dalende tendens merkbaar. In 2015 raakten er meer fietsers betrokken bij een verkeersongeval met zwaargewonden dan in 2014.

Om de verkeersveiligheid verder te verhogen zijn bijkomende inspanningen op het gebied van handhaving en sensibilisering door alle partners vereist. Ook de weggebruiker moet meehelpen door zijn verkeersgedrag aan te passen, bijvoorbeeld door zijn snelheid te matigen, door niet te drinken als men rijdt, door beter de voorrangsregels in acht te nemen en door afleiding (gsm, smartphone) te vermijden.

De cijfers/grafieken zijn afkomstig van de strategische analisten van de Coördinatie – en Steundienst Halle-Vilvoorde/Leuven van de federale politie   

2016-05-09