Vlaams Congres Verkeersveiligheid reikt Verkeersveiligheidsprijs uit

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Vlaams Congres Verkeersveiligheid reikt Verkeersveiligheidsprijs uit

Als afsluiting van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in het International Convention Center (ICC) in Gent op 6 maart mocht ik als voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uitreiken aan Basisschool Paridaens uit Leuven. 

Het Vlaams verkeersveiligheidscongres had dit jaar als thema ‘Is veilig verkeer een sprookje?‘ Tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid konden de deelnemers kennismaken met een waaier aan onderwerpen en sprekers. Hoe maak je een schoolomgeving veiliger, hoe leer je fietsen, wat is de beste aanpak om het rijbewijs te behalen, hoe organiseer je een schoolstraat, hoe voorkom je dodehoekongevallen enzovoort.

Regels kennen en toepassen is beschermen

Vanuit het Vlaams Forum Verkeersveiligheid doen we er samen met alle partners alles aan om het verkeer veiliger en leefbaarder te maken in Vlaanderen. Daarbij willen we kinderen en jongeren aanleren dat ook zij een belangrijke rol hebben in het verkeer, nu en in de toekomst. Wie de regels kent en toepast, beschermt zichzelf en ook de andere weggebruikers. Binnen het Forum denken we ook na of de regels wel voldoende duidelijk zijn en of een aanpassing ervan nodig is.

Verkeersveilige houding aanleren

Kinderen en jongeren verdienen extra onze aandacht als het over verkeersveiligheid gaat. Zij komen nog te vaak terecht in de ongevallenstatistieken. Zij zijn ook de nieuwe generatie weggebruikers.

Als we de ongevallencijfers echt fundamenteel willen doen dalen, dan moeten we de nieuwe generatie doordringen van een verkeersveilige houding. Het zijn de kinderen en jongeren van vandaag die zich binnen enkele jaren in het verkeer zullen begeven. Zij zullen de nieuwe wegen, bredere fietspaden en vergevingsgezinde infrastructuur ontwerpen. Zij zullen het verkeersveiligheidsbeleid in de toekomst uittekenen.

En ze leefden lang en veilig

Als wij een happy end willen voor onze kinderen en jongeren en alle andere weggebruikers moeten we daar zelf voor zorgen. Dat kan door een consequent en volhardend verkeersveiligheidsbeleid uit te bouwen en aan te houden. Door consequent en systematisch te sensibiliseren, te controleren en te sanctioneren. Door meer te investeren in veilige infrastructuur, goede fietspaden, veiligere kruispunten en vergevingsgezinde wegen.

Engagement en samenwerking voor meer veiligheid

Gelukkig zetten een heleboel geëngageerde mensen zich elke dag op het terrein in voor meer veiligheid en maken zij het verschil. Op het Vlaams Congres én in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid brengen we deze “strijders” samen en denken we gezamenlijk na hoe we nog meer en beter kunnen samenwerken.

Naar aanleiding van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid wil ik precies die mensen graag bedanken. Want er wordt door heel wat mensen zowel binnen de mobiliteitswereld als in het onderwijs erg hard gewerkt aan een veiliger verkeer in Vlaanderen.

Iedereen winnaar met Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Met de uitreiking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs worden een aantal mooie projecten extra in de kijker gezet. Goede voorbeelden die die een inspiratie kunnen zijn voor anderen, doordat ze echt bijdragen aan de verkeersveiligheid, concreet zijn en die passen in het thema van dit jaar, namelijk jongeren en kinderen.

Ik hecht eraan de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs te feliciteren. Uiteindelijk zorgen dergelijke inspirerende projecten ervoor dat iedereen winnaar is op de weg.   

2018-03-06