Voorjaarsontmoeting over illegale drugs met professor Tytgat

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Voorjaarsontmoeting over illegale drugs met professor Tytgat

Jaarlijks breng ik alle actoren die zich inzetten voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid in Vlaams-Brabant samen:  burgemeesters, procureurs, korpschefs en verantwoordelijken bij de lokale en federale politie.  Op deze voorjaarsontmoeting in het provinciehuis nodigen we een expert uit die zijn of haar visie toelicht op een belangrijk thema. Op donderdag 7 juni kregen de 70 aanwezigen een inspirerende toespraak door professor Jan Tytgat over illegale drugs.

Drugs, crimineel gedrag en gezondheid

Professor Tytgat besprak de invloed van illegale drugs op het menselijk gedrag, zoals geweld en crimineel gedrag, en de gezondheidsrisico’s ervan. Hij ging in op de omvang van het gebruik van illegale drugs: cannabis wordt veruit het meest gebruikt; bij de stimulerende drugs springt cocaïne er boven uit. Hij gaf aan welk antwoord we als samenleving op de drugsproblematiek kunnen geven.

Hij wees op de gevaren van synthetische drugs. Hij bepleitte het beëindigen van de criminalisering van drugs, wat betere controle mogelijk maakt en minder risico's oplevert op gevaarlijke of vervuilde producten.

Drugpreventie in verkeer

In de provincie blijven we samen met alle partners inzetten op de preventie van druggebruik en we nemen dit mee in de verkeerscontroles in provinciale actieplannen verkeer. We stimuleren politiezones om meer controles op drugs te verrichten en stellen hen het nodige materiaal ter beschikking.

Jan Tytgat is gewoon hoogleraar in de Toxicologie en hoofd van het Laboratorium voor Toxicologie en Farmacologie van de KU Leuven. Hij staat ook aan het hoofd van het laboratorium voor forensische toxicologie, in opdracht van het Ministerie van Justitie.

2018-06-08