Vrijwilligerswerk voor jongeren in moeilijke gezinssituaties

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Vrijwilligerswerk voor jongeren in moeilijke gezinssituaties

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet evident maar wel waardevol. Zeker in de ondersteuning van ouders die met vragen over de opvoeding zitten of voor de jongeren zelf die in een moeilijke gezinssituatie zitten, is vrijwilligerswerk belangrijk. Daarom wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen op de waarde van vrijwilligerswerk.

Daarom maakte ik samen met mijn kabinetsmedewerkers vorige vrijdag 9 juni graag tijd voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Schommel in Averbode.

Opvoedingsadvies, ondersteuning en begeleiding

De Schommel is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Vanuit drie locaties (Averbode, Tienen en Leuven) ondersteunt deze vzw gezinnen uit de brede regio’s Leuven, Tienen en Diest.

De vzw ondersteunt ouders die vragen hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Daartoe biedt de vzw opvoedingsadvies, begeleiding en training van kinderen en ouders.  Daarnaast krijgen kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden van 0 tot 12 jaar dag- en nachtopvang voor een korte of lange periode.

Door mee te helpen bij de aanleg van een fruithoek, het zaaien en planten in de tuin en het bakken van pannenkoeken wil ik een positief signaal geven en alle personen die De Schommel begeleidt een hart onder de riem steken.

 

2017-06-12
Meer informatie: